Bogusław Loesch

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Bogusław Loesch
Boguslaw Loesch.jpg
Nazwisko Loesch
Imię / imiona Bogusław
Tytuły / stanowiska St. wykładowca mgr inż.
Data urodzenia 1902
Data śmierci 1964
Dyscyplina/specjalności maszyny górnicze
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w l.1958–1960
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19581960

St. wykładowca mgr inż. Bogusław Loesch (1902–1964)

Specjalność: maszyny górnicze

Urodził się w Brzozowie woj. rzeszowskie, zmarł w Krakowie. W latach 1920–1925 studiował na Wydziale Górniczym AG. W 1930 r. rozpoczął pracę jako st. asystent w Katedrze Maszyn Górniczych AG, w 1934 r. awansował na adiunkta i funkcję tę pełnił aż do wybuchu wojny. W 1945 r. ponownie podjął pracę w Akademii w Zakładzie Maszyn Górniczych i do 1947 r. pełnił obowiązki Kierownika tego Zakładu. W latach 1946–1953 był wykładowcą AGH, a w latach 1951–1953 zast. profesora i Kierownikiem Katedry Maszyn i Urządzeń Transportu Górniczego na Politechnice Wrocławskiej, pełniąc równocześnie funkcję dyrektora Oddziału Górniczego przy Wydz. Mechanicznym Politechniki. W latach 1953–1960 pełnił obowiązki zast. profesora w Katedrze Maszyn i Urządzeń Górniczych AGH, będąc równocześnie Kierownikiem Zakładu Transportu Kopalnianego. W 1960 r. został przeniesiony na stanowisko st. wykładowcy.

Jest autorem kilku opracowań i skryptów z zakresu górnictwa i transportu kopalnianego. Opiniował również wiele wniosków racjonalizatorskich z zakresu transportu.

Źródło:

  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1965). s. 128–130