Zbigniew Jan Kuźmiński

Z Historia AGH
Zbigniew Jan Kuźmiński
Zbigniew Kuźmiński.jpg
Nazwisko Kuźmiński
Imię / imiona Zbigniew Jan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 listopada 1955
Miejsce urodzenia Golub-Dobrzyń


Dyscyplina/specjalności metalurgia, badania plastometryczne metali i stopów, przeróbka plastyczna metali, walcownictwo, teoria i technologia procesów walcowania
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr inż. Zbigniew Jan Kuźmiński (1955-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, badania plastometryczne metali i stopów, przeróbka plastyczna metali, walcownictwo, teoria i technologia procesów walcowania

Nota biograficzna

Urodził się 26 listopada 1955 roku w Golubiu-Dobrzyniu.

W 1978 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1978 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Plastycznej Przeróbki Metali Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1989 roku na podstawie pracy "Walcowanie taśm ze stali nierdzewnej 1H18N9T w podwyższonych temperaturach", której promotorem był profesor Andrzej Nowakowski, uzyskał stopień doktora.

Autor 130 publikacji.

Udział w realizacji ponad 100 prac naukowo-badawczych, 25 wdrożeń. Wielokrotny udział w organizacji konferencji naukowych.

Był adiunktem w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH.

W 2020 roku przeszedł na emeryturę.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kuzminski-zbigniew-002864

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 168
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 76
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 189, [foto]

stan na dzień 8.05.2024