Wojciech Kucewicz

Z Historia AGH
Wojciech Kucewicz
Wojciech Kucewicz.jpg
Nazwisko Kucewicz
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 maja 1953


Dyscyplina/specjalności elektronika, nauki techniczne, elektronika półprzewodników, mikroelektronika, technologie elektronowe, fizyka półprzewodników
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (1953-)

Dyscyplina/specjalności: elektronika, nauki techniczne, elektronika półprzewodników, mikroelektronika, technologie elektronowe, fizyka półprzewodników

Nota biograficzna

Urodził się 27 maja 1953 roku.

W 1977 roku ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej.

W 1977 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Mikroelektroniki Instytutu Elektrotechniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Technologia wytwarzania i analiza parametrów krzemowych mikrodetektorów promieniowania jonizujacego", przedstawionej na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskał stopień doktora.

W 2001 roku na podstawie rozprawy "Krzemowe detektory paskowe i ich zastosowania w fizyce wysokich energii na przykładzie eksperymentu DELPHI", przedstawionej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2012 roku otrzymał tytuł profesora.

Jest specjalistą z zakresu krzemowych detektorów promieniowania jonizującego, którymi zajmuje się od momentu, kiedy po raz pierwszy pojawiły się w zastosowaniach do eksperymentów fizycznych w akceleratorach na wiązkach przeciwbieżnych.

W latach 80-tych i 90-tych uczestniczył w pionierskich pracach związanych z budową krzemowych detektorów wierzchołka w Europejskim Centrum Badań Jądrowych – CERN w Szwajcarii. We współpracy z Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie zbudował krzemowe detektory paskowe, a także rozpropagował nowy rodzaj detektorów mozaikowych wykonanych w technologii SOI.

Wiele lat spędził pracując na uniwersytetach zagranicznych w Mediolanie – Włochy (1987-1991), Strasbourgu – Francja (1997), Illinois w Chicago – USA (1998-1999), Karlsruhe – Niemcy (2002), Insubria w Como – Włochy (2003-2004) oraz w międzynarodowych ośrodkach badawczych (CERN - Szwajcaria, Brookhaven National Laboratory - USA, Argonne National Laboratory – USA). Dzięki tym wyjazdom poznał metody pracy naukowej zarówno w warunkach uniwersyteckich, jak i w ośrodkach badawczych. Uczestniczył w badaniach międzynarodowych w ramach kolaboracji DELPHI – w CERN (1987-2000) i PHOBOS w BNL (1998-2006).

Ostatnio współpracował przy 3 projektach: CBM w GSI – Niemcy, LHCb i NA61/SHINE w CERN.

Był kierownikiem lub głównym wykonawcą 7 grantów krajowych i 3 grantów europejskich.

Ekspert w dziedzinie krzemowych detektorów promieniowania jonizującego.

7 lutego 2021 roku został dyrektorem Komitetu Edukacyjnego Polskiego Centrum Syndonologicznego.

Jest autorem około 650 publikacji (w tym około 400 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej) i 3 patentów międzynarodowych.

Etatowo jest związany z Instytutem Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

Od 2005 roku wykłada również na Wydziale Politechnicznym Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (dawniej PWSZ).

Członek Rady i kilku Komisji Narodowego Centrum Nauki, Kolaboracji DELPHI w CERN.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kucewicz-wojciech-001207

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 100
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 183-184, [foto]

Inne

stan na dzień 18.01.2023