Wiesława Antonina Sikora

Z Historia AGH
Wiesława Antonina Sikora
Wiesława Sikora.jpg
Nazwisko Sikora
Imię / imiona Wiesława Antonina
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 6 grudnia 1945
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, nauki fizyczne
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Wiesława Antonina Sikora (1945-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, nauki fizyczne

Nota biograficzna

Urodziła się 6 grudnia 1945 roku w Krakowie.

W 1968 roku ukończyła Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując dyplom magistra fizyki.

Przez rok pracowała jako nauczycielka fizyki w liceum, po czym podjęła studia doktoranckie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UJ.

W 1973 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Fazy Skondensowanej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Opis symetrii struktur magnetycznych za pomocą reprezentacji grup przestrzennych", której promotorem był profesor Jerzy Rayski, uzyskała stopień doktora.

W 1979 roku została oddelegowana do pracy w Laboratorium Fizyki Teoretycznej Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, gdzie wraz z rodziną przebywała do 1983 roku. W tym okresie, współpracując z grupą prof. Jurija Izjumowa ze Swierdłowska, rozpoczęła prace nad zastosowaniem metody analizy symetrycznej, opartej na teorii grup i reprezentacji, do badania przejść fazowych w kryształach. Rozwijanie tej metody i stosowanie jej do badania różnego rodzaju przejść fazowych w kryształach wielu związków, we współpracy z wieloma grupami eksperymentatorów w Polsce i za granicą, stanowiło główny nurt jej pracy naukowej. Współautorstwo udostępnionego w internecie programu komputerowego MODY, pozwalającego na upowszechnienie realizacji opracowanej metody, uważa za jedno ze swoich ważniejszych osiągnięć.

W 1991 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie analizy symetrycznej do badania przejść fazowych i wzbudzeń w kryształach", przedstawionej na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, uzyskała stopień doktora habilitowanego.

W 1996 roku otrzymała stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W latach 1997-2001 była pełnomocnikiem dziekana WFiTJ ds. Nauczania Fizyki na Studiach Zaocznych.

W 1998 roku została członkiem Komisji ds. Promocji Wydziału.

W 1999 roku została członkiem Komisji Nagród.

W latach 2002-2005 była kierownikiem Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej.

W 2006 roku otrzymała tytuł profesora.

Była członkiem Komisji Aparaturowej oraz członkiem Komisji Nagród i Odznaczeń.

Autorka około 100 publikacji.

Promotorka prac doktorskich.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dyfrakcji Neutronów, Komitetu Krystalografii PAN, Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sikora-wieslawa-001551

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 43, 51, 59, 66, 69, 81, 96, 104, 109
  • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 14, 16, 22, 26, 47, 67, 116, 118, 128, 138, 143-144, 168, 204
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 111
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 320-321

Inne

stan na dzień 7.03.2024