Wiesław Włodzimierz Jażdżyński

Z Historia AGH
Wiesław Włodzimierz Jażdżyński
Wiesław Jażdżyński.jpg
Nazwisko Jażdżyński
Imię / imiona Wiesław Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 26 listopada 1947
Miejsce urodzenia Trzebinia


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, maszyny elektryczne
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii BiomedycznejDr hab. inż., prof. AGH Wiesław Włodzimierz Jażdżyński (1947-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, maszyny elektryczne

Nota biograficzna

Urodził się 26 listopada 1947 roku w Trzebini.

W 1971 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę w Laboratorium Maszyn i Systemów Elektromechanicznych Instytutu Maszyn i Sterowania Układów elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, przekształconego rok później w Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Propozycja analitycznej procedury prowadzącej do zmniejszenia obciążeń w elementach walcarki", której promotorem był profesor Władysław Kołek, uzyskał stopień doktora.

W 1996 roku na podstawie rozprawy "Projektowanie maszyn elektrycznych oraz identyfikacja ich modeli z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej", uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2001 roku jest profesorem nadzwyczajnym AGH.

Jego główne zainteresowania to zastosowanie metod optymalizacji w zagadnieniach projektowania maszyn elektrycznych i identyfikacji ich modeli, a także zagadnienia symulacji i obliczeń polowych.

Autor ponad 80 publikacji i 5 patentów.

Promotor 5 prac doktorskich.

Członek PTETiS, IEEEE i SEP. W SEP jest rzeczoznawcą.

Kierownik i wykonawca grantów KBN i innych projektów badawczych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/jazdzynski-wieslaw-001304

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 133
  • [Skład Osobowy AGH … 1976]. Kraków 1976, s. 127
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 95
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131, [foto]

stan na dzień 28.06.2023