Włodzimierz Stożek

Z Historia AGH
Włodzimierz Stożek
Wlodzimierz Stozek.jpg
Nazwisko Stożek
Imię / imiona Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 23 lipca 1883
Miejsce urodzenia Mosty Wielkie
Data śmierci 4 lipca 1941
Miejsce śmierci Lwów
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Wydział GórniczyProf. dr inż. Włodzimierz Stożek (1883–1941)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria

Nota biograficzna

Urodził się 23 lipca 1883 roku w Mostach Wielkich. W czasie wojny aresztowany przez gestapo i rozstrzelany 4 lipca 1941 roku na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie.

Był asystentem w Katedrze Matematyki Wyższej Wydziału Górniczego Akademii Górniczej w Krakowie w latach 1919–1920, starszym asystentem w latach 1920–1921, docentem geometrii elementarnej w latach 1921–1923.

W latach 1920–1922 wykładał matematykę dla przyrodników na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1922 roku został profesorem nadzwyczajnym matematyki na Wydziale Ogólnym Politechniki Lwowskiej, a w 1926 profesorem zwyczajnym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej tej uczelni. Wielokrotnie był dziekanem i prodziekanem tych wydziałów. W latach 1922–1926 kierował III Katedrą Matematyki i od 1926 I Katedrą Matematyki.

Autor wielu publikacji z dziedziny matematyki. Opracował wraz z Banachem, Sierpińskim i Nikliborcem podręczniki matematyki do szkół średnich.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 176
  • Słownik biograficzny matematyków polskich. Red. S. Domoradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska. Tarnobrzeg 2003, s. 232-233, [foto]