Włodzimierz Jerzy Mościcki

Z Historia AGH
Włodzimierz Jerzy Mościcki
Jerzy Moscicki.jpg
Nazwisko Mościcki
Imię / imiona Włodzimierz Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 7 grudnia 1948
Miejsce urodzenia Poznań


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geofizyka, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka stosowana, geofizyka środowiska, geofizyka w geomorfologii, metody geoelektryczne i geotermiczne, badania geofizyczne w górach wysokich
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Włodzimierz Jerzy Mościcki (1948-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geofizyka, inżynieria i ochrona środowiska, geofizyka stosowana, geofizyka środowiska, geofizyka w geomorfologii, metody geoelektryczne i geotermiczne, badania geofizyczne w górach wysokich

Nota biograficzna

Urodził się 7 grudnia 1948 roku w Poznaniu.

W 1971 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1971 roku rozpoczął pracę inżyniera stażysty w Zakładzie Geoelektryki Poszukiwawczej Instytutu Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Lokalizowanie wyrobisk podziemnych metodą geotermiczną", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Małoszewskiego, uzyskał stopień doktora.

W 2013 roku na podstawie rozprawy "Badanie metodami geoelektrycznymi właściwości, struktur i procesów zachodzących w utworach przypowierzchniowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1975 roku aktywnie uczestniczy w naukowych badaniach geofizycznych (zainicjowanych przez A. Kotarbę i W. Smolaka) na terenie Tatr. Należą do nich: badania geofizyczne podłoża Doliny Małej Łąki (1975-1977), badania magnetometryczne na grani Wołoszynów (1979), badanie letniej termiki Czarnego Stawu Gąsienicowego (1987-1988), zimowej termiki Morskiego Oka (1993-1994) i Zielonego Stawu Gąsienicowego, badania elektrooporowe w Dolinie Rybiego Potoku (1993), studia (wspólnie z S. Kędzią) nad wieloletnią zmarzliną w Koziej Dolince (sondowania elektrooporowe i pomiary temperatury – BTS, 1996-2000) i nad Wielkim Stawem Hińczowym (pomiary temperatury).

W 1977 roku zdobył kartę taternika.

W latach 1998 i 2003 prowadził geoelektryczne i termiczne badania w Górach Abisko (Szwecja). Od 2004 zajmuje się monitoringiem temperatury gruntu i pokrywy śniegowej w Koziej Dolince i na północnym stoku Świnicy w aspekcie wieloletniej zmarzliny i globalnego ocieplenia. Uczestniczył w geofizycznych badaniach gorących źródeł w miejscowości Tatopani, w dolinie Kali Gandaka w ramach naukowej wyprawy geologicznej AGH – Nepal’77.

W latach 1985-1987 prowadził badania grawimetryczne i magnetometryczne na Saharze algierskiej.

W 1999 roku uczestniczył w wyprawie rekonesansowej w Tien-Szan, m.in. w celu rozpoznania warunków prac geofizycznych w górach wysokich graniczących z obszarami pustynnymi.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Autor ponad 80 publikacji.

Członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Polskiego Komitetu Geotechniki.

Współpracuje z Zakładem Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN i Abisko Scientific Research Station (Szwedzka Akademia Nauk) w zakresie wykorzystania metod geofizycznych w rozwiązywaniu zagadnień geomorfologicznych w warunkach górskich w Tatrach i w Górach Skandynawii.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/moscicki-wlodzimierz-jerzy-002081

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 210
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 239, [foto]
  • Włodzimierz Mościcki. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 136-137

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

Inne

stan na dzień 5.06.2024