Tomasz Włodzimierz Śliwa

Z Historia AGH
Tomasz Włodzimierz Śliwa
Tomasz Śliwa.jpg
Nazwisko Śliwa
Imię / imiona Tomasz Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 25 maja 1970


Dyscyplina/specjalności geoinżynieria, wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo i geoinżynieria, geotermia, inżynieria złożowa, inżynieria i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Tomasz Włodzimierz Śliwa (1970-)

Dyscyplina/specjalności: geoinżynieria, wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, wiertnictwo i geoinżynieria, geotermia, inżynieria złożowa, inżynieria i ochrona środowiska, odnawialne źródła energii

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1970 roku.

W 1995 roku ukończył Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 1996 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Wiertnictwa Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 1999 roku ukończył Program szkolenia Geotermalnego Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych w Reykjavíku w Irlandii.

W 2002 roku na podstawie pracy "Techniczno-ekonomiczne problemy adaptacji wykorzystanych odwiertów na otworowe wymienniki ciepła", której promotorem był profesor Andrzej Gonet, uzyskał stopień doktora.

W 2014 roku na podstawie rozprawy "Badania podziemnego magazynowania ciepła przy pomocy kolektorów słonecznych i wymienników otworowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Autor ponad 300 publikacji i 2 patentów.

Wykładał w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.

Członek Polskiej Geotermalnej Asocjacji, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sliwa-tomasz-003302

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 152, 311, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 105, 543
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363

stan na dzień 07.03.2024