Szymon Kuczyński

Z Historia AGH
Szymon Kuczyński
Szymon Kuczyński.jpg
Nazwisko Kuczyński
Imię / imiona Szymon
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 grudnia 1982


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, gazownictwo, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, inżynieria gazownicza, fizyka
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuDr inż. Szymon Kuczyński (1982-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, gazownictwo, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, inżynieria gazownicza, fizyka

Nota biograficzna

Urodził się 26 grudnia 1982 roku.

W 2007 roku ukończył studia.

W 2011 roku rozpoczął pracę na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 2017 roku na podstawie pracy "Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej do wyznaczania składu gazu ziemnego w warunkach polowych "in-situ" w czasie rzeczywistym", której promotorem był profesor Stanisław Nagy, uzyskał doktorat.

Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Gazowniczej

Jego zainteresowania badawcze związane są z mechaniką płynów, analizą składu gazu ziemnego, systemami monitoringu in situ w czasie rzeczywistym , źródłami energii oraz modelami matematycznymi.

Bierze udział w konferencjach i kongresach naukowych.

Autor około 70 publikacji, 1 patentu, około 30 referatów i licznych niepublikowanych opracowań naukowo-badawczych dla przemysłu.

Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/kuczynski-szymon-06964

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 294, [foto]

Inne


stan na dzień 17.05.2021