Szymon Kuczyński

Z Historia AGH
Szymon Kuczyński
Szymon Kuczyński.jpg
Nazwisko Kuczyński
Imię / imiona Szymon
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 grudnia 1982
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, gazownictwo, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, inżynieria gazownicza, fizyka
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuDr inż. Szymon Kuczyński (1982-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, gazownictwo, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, inżynieria gazownicza, fizyka

Nota biograficzna

Urodził się 26 grudnia 1982 roku w Krakowie.

W 2007 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH na kierunku Fizyka Techniczna w specjalności Energetyka uzyskując tytuł magistra inżyniera. W tym samym roku ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł licencjata na kierunku Zarządzanie Firmą. Po ukończonych studiach wyższych podjął studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechnice Krakowskiej.

W 2007 roku odbył staż przemysłowy w przedsiębiorstwie Reckitt-Benckiser (Poland) S.A. w Dziale Media (Energetyka).

W 2008 roku odbył staż przemysłowy w Arcellor Mittal POLAND SA w dziale materiałów ogniotrwałych.

W 2009 roku odbył staż a następnie podjął pracę w Instytucie Technologii Elektronowej, Oddział w Krakowie w Dziale Wdrożeń Produkcji Doświadczalnej.

W 2011 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w dyscyplinie Górnictwo i Geologia Inżynierska.

W okresie studiów doktoranckich był kilkukrotnie laureatem stypendium Rektora AGH dla najlepszych doktorantów oraz kilku innych stypendiów.

W latach 2011-2012 był zatrudniony na stanowisku specjalisty naukowo–technicznego, od 2012 roku zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo–dydaktycznego.

W 2018 roku po złożonych egzaminach doktorskich obronił pracę doktorską „Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej do wyznaczania składu gazu ziemnego w warunkach polowych "in-situ" w czasie rzeczywistym”, której promotorem był profesor Stanisław Nagy.

Od 2019 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

Jego zainteresowania badawcze związane są z mechaniką płynów, analizą składu gazu ziemnego, systemami monitoringu in situ w czasie rzeczywistym, magazynowaniem energii, paliwami alternatywnymi, technologią CCS, źródłami energii oraz modelami matematycznymi. Bierze aktywny udział w konferencjach i kongresach naukowych.

Bierze udział w konferencjach i kongresach naukowych.

Autor około 90 publikacji, 2 patentów, około 30 referatów.

Uczestniczył w realizacji 10 grantów naukowo - badawczych (krajowe i międzynarodowe projekty) oraz jest współautorem kilku opracowań naukowych dla przemysłu.

Członek Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

Odznaczenia i nagrody

Inżynier górniczy II stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kuczynski-szymon-006964

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 294, [foto]

Inne

stan na dzień 30.08.2023