Stanisław Turczyn

Z Historia AGH
Stanisław Turczyn
Stanisław Turczyn.jpg
Nazwisko Turczyn
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 kwietnia 1951
Miejsce urodzenia Ocieka


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, plastyczna przeróbka metali, inżynieria procesów walcowniczych, kalibrowanie walców
Pełnione funkcje Kierownik Pracowni Inżynierii Walcowniczej AGH (2010-)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Turczyn (1951-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, plastyczna przeróbka metali, inżynieria procesów walcowniczych, kalibrowanie walców

Nota biograficzna

Urodził się 29 kwietnia 1951 roku w Ociece (obecnie województwo podkarpackie).

W 1975 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w AGH na Wydziale Metalurgicznym.

W 1981 roku obronił pracę doktorską, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1995 roku, tytuł profesora nauk technicznych w 2009 roku.

Od 2010 roku kierownik Pracowni Inżynierii Walcowniczej w Katedrze Plastycznej Przeróbki Metali na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

W latach 1990-1998 kierownik Studiów Podyplomowych w zakresie Walcownictwa, w latach 2008-2016 kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, od 2016 przewodniczący Zespołu II ds. Badań Naukowych.

Działalność naukowo-badawcza: podstawy przeróbki plastycznej, inżynieria procesów walcowniczych i projektowanie narzędzi do przeróbki metali, w tym kalibrowanie walców.

Od 1996 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kalibrowników i Inżynierów Walcownictwa (Arbeitsgemeinschaft Internationaler Kalibreure und Walzwerksingenieure), a od 2003 roku członkiem zarządu tego Stowarzyszenia.

W latach 1985-1986 odbył staż naukowo-badawczy w Instytucie Przeróbki Plastycznej w Bethlehem na Uniwersytecie LEHIGH w Stanach Zjednoczonych.

Autor około 150 artykułów w tym około 20 w czasopismach zagranicznych, 1 książki, 1 monografii, rozdziałów w 2 książkach; edytor 7 materiałów konferencyjnych.

Promotor 2 prac doktorskich oraz ponad 100 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich.

Około 75 wystąpień na konferencjach naukowych w tym około 50 na konferencjach międzynarodowych.

Działalność dydaktyczna – prowadzi wykłady i seminaria programowe z 7 przedmiotów (m.in.: Inżynieria wyrobów płaskich, Podstawy przetwórstwa materiałów, Projektowanie narzędzi do obróbki materiałów, Tendencje rozwoju rynku i technologii, Walcownictwo, Zarządzanie produkcją, usługami i personelem).

Współautor ponad 130 projektów naukowo-badawczych i grantów, kierował około 50 projektami, około 40 projektów zostało wdrożonych w przemyśle.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2009), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego st. III (1979), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego st. II w dziedzinie badań naukowych (1982), nagrody Rektora AGH – wielokrotnie w tym Nagroda Rektora AGH I st. za osiągnięcia naukowe (2009).

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/turczyn-stanislaw-002882

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1976]. Kraków 1976, s. 35
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 379, [foto]

Inne


stan na dzień 27.02.2023