Roman Semyrka

Z Historia AGH
Roman Semyrka
Roman Semyrka.jpg
Nazwisko Semyrka
Imię / imiona Roman
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 21 października 1949
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geologia złóż ropy i gazu, petrofizyka
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Roman Semyrka (1949-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geologia złóż ropy i gazu, petrofizyka

Nota biograficzna

Urodził się 21 października 1949 roku w Krakowie.

W 1973 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1973 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Geodynamiki i Synoptyki Międzyresortowego Instytutu Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Uwarunkowania roponośności dolomitu głównego na obszarze Pomorza Zachodniego", napisanej pod kierunkiem profesora Romana Neya, otrzymał stopień doktora. W tym samym roku otrzymał stanowisko adiunkta.

W ramach pracy dydaktycznej prowadził wykłady, ćwiczenia i praktyki przemysłowe na studiach inżynierskich i podyplomowych. W trakcie pracy naukowo-badawczej zajmował się głównie zagadnieniami prospekcji naftowej w zakresie: oceny i charakterystyki własności petrofizycznych skał zbiornikowych i uszczelniających, teorii i zastosowania wskaźników geochemicznych w ocenie genezy węglowodorów i procesów ropotwórczych skał macierzystych, analizy litofacjalnej, hydrodynamicznej i paleostrukturalnej basenów naftowych Polski. Interesował się również zagadnieniami wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii i możliwością zagospodarowania nietypowych złóż gazu ziemnego.

Przez wiele lat był członkiem, a w latach 1996-2000 opiekunem, Studenckiego Koła Naukowego Geologów, Sekcji Złóż Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego.

Autor około 90 publikacji.

Promotor ponad 200 prac magisterskich i inżynierskich, ponad 100 opracowań naukowo-badawczych i 1 patentu.

Uczestnik wielu konferencji w kraju i za granicą.

Rzeczoznawca SITPNiG. Biegły z Listy Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.

Członek Towarzystwa Geosynoptyków GEOS, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Geotermicznego, EAGE, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, Komisji do Spraw Opracowań Kartograficznych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal "Zasłużony dla Polskiej Geologii", Brylantowa Odznaka Honorowa SITPNiG, Złota Odznaka "Zasłużony dla Górnictwa RP", Dyrektor Górniczy I stopnia, Dyrektor Górniczy III stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/semyrka-roman-002207

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 212
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 54
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 316, [foto]

Artykuły

  • Laureaci Medalu im. Karola Bohdanowicza. Polish Journal of Mineral Resources 2016, vol. 17, s. 128-137, [foto]


stan na dzień 18.10.2021