Robert Oleniacz

Z Historia AGH
Robert Oleniacz
Robert Oleniacz.jpg
Nazwisko Oleniacz
Imię / imiona Robert
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 21 kwietnia 1970
Miejsce urodzenia Sanok


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, monitoring środowiska
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Robert Oleniacz (1970-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, monitoring środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 21 kwietnia 1970 roku w Sanoku.

W 1994 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH na kierunku Inżynieria Środowiska.

W 1994 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W 2000 roku ukończył Studium Doskonalenia Dydaktycznego dla Asystentów prowadzone przez Instytut Nauk Społecznych AGH.

W 2001 roku na podstawie pracy "Emisja zanieczyszczeń ze spalania odpadów niebezpiecznych w piecu obrotowym i półkowym", której promotorem był profesor Marian Mazur, uzyskał stopień doktora.

Jest adiunktem w Katedrze Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.

Jego zainteresowania naukowe to: ocena emisji zanieczyszczeń do powietrza z kontrolowanego i niekontrolowanego spalania odpadów i pozostałości roślinnych, ocena wpływu instalacji spalania i współspalania odpadów na jakość powietrza, ocena emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów przemysłowych i ich wpływu na jakość powietrza, ocena wpływu transportu drogowego na jakość powietrza i możliwości jego ograniczenia, ocena skuteczności, dobór i optymalizacja systemów oczyszczania gazów odlotowych oraz doskonalenie metod modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu, monitoring i ocena jakości powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych i ocena czynników wpływających na jakość powietrza.

Promotor pomocniczy 3 prac doktorskich.

Autor około 180 publikacji oraz wielu prac badawczych i ekspertyz z dziedziny ochrony powietrza atmosferycznego i termicznego unieszkodliwiania odpadów.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/oleniacz-robert-001863

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 142-143, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 64, 431
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 257

Inne

stan na dzień 31.01.2024