Przemienniki częstotliwości dla grzejnictwa indukcyjnego