Modelowanie i symulacja komputerowa systemów pomiarowych