Marian Bogusław Sokół

Z Historia AGH
Marian Bogusław Sokół
Marian Sokol.jpg
Nazwisko Sokół
Imię / imiona Marian Bogusław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 20 lipca 1941
Miejsce urodzenia Sadowie


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, elektrotechnika, układy dynamiczne, wspomaganie komputerowe, elektrofiltry, układy dynamiczne, komputerowe modelowanie i symulacja systemów technicznych
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i ElektronikiDr inż. Marian Bogusław Sokół (1941-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, elektrotechnika, układy dynamiczne, wspomaganie komputerowe, elektrofiltry, układy dynamiczne, komputerowe modelowanie i symulacja systemów technicznych

Nota biograficzna

Urodził się 20 lipca 1941 roku w Sadowiu.

W 1967 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Elektrotechniki Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Identyfikacja elektrofiltru w aspekcie skuteczności odpylania", napisanej pod kierunkiem profesora Henryka Góreckiego, uzyskał stopień doktora.

Był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki AGH. Jego główne zainteresowania naukowe związane są z metodami identyfikacji i sterowania elektrycznymi urządzeniami ochrony powietrza przed zapyleniem oraz komputerowego modelowania i symulacji systemów technicznych.

Autor ponad 30 publikacji, 11 patentów i rozwiązań technicznych.

Członek Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Komitetu Elektrostatyki.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Edukacji, Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Medal za wzorową działalność dydaktyczną, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/sokol-marian-001101

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 126
  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 79,
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 68
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 332, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 75, [foto]

stan na dzień 26.01.2023