Marek Michał Muszyński

Z Historia AGH
Marek Michał Muszyński
Marek Muszyński.jpg
Nazwisko Muszyński
Imię / imiona Marek Michał
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 21 kwietnia 1944
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geologia, petrografia, mineralogia, górnictwo i geologia inżynierska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Marek Michał Muszyński (1944-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, petrografia, mineralogia, górnictwo i geologia inżynierska

Nota biograficzna

Urodził się 21 kwietnia 1944 roku w Krakowie.

W 1968 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Mineralogii Katedry Mineralogii i Petrografii Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Studium mineralogiczno-petrograficzne utworów karbońskich w północno-zachodniej Polsce", której promotorem był profesor Wiesław Heflik, uzyskał stopień doktora.

W 1975 roku otrzymał stanowisko adiunkta.

Autor około 150 publikacji.

Problematyka badawcza, którą się zajmował, obejmowała zagadnienia zarówno podstawowe, jak i surowcowe z zakresu mineralogii i petrografii skał osadowych i magnezowych.

Członek Komisji Nauk Mineralogicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/muszynski-marek-002167

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 204
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 54
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 241-242, [foto]

stan na dzień 10.06.2024