Krzysztof Mariusz Skrzypaszek

Z Historia AGH
Krzysztof Mariusz Skrzypaszek
Krzysztof Skrzypaszek.jpg
Nazwisko Skrzypaszek
Imię / imiona Krzysztof Mariusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 8 czerwca 1973
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geoinżynieria, wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, płyny wiertnicze, udostępnianie i eksploatacja złóż
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i GazuDr inż. Krzysztof Mariusz Skrzypaszek (1973-)

Dyscyplina/specjalności: geoinżynieria, wiertnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, płyny wiertnicze, udostępnianie i eksploatacja złóż

Nota biograficzna

Urodził się 8 czerwca 1973 roku w Krakowie.

W 1999 roku ukończył Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH. Następnie na tym samym Wydziale rozpoczął studia doktoranckie.

W 2001 roku rozpoczął pracę na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH.

W 2010 roku na podstawie pracy "Wybrane aspekty inżynierii cieczy plastycznolepkich stosowanych w technologiach wiertniczych", napisanej pod kierunkiem profesora Rafała Wiśniowskiego w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii WWNiG, uzyskał doktorat.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii WWNiG.

W latach 2000-2004 był członkiem Komisji Rekrutacyjnej.

Autor ponad 40 publikacji.

Od 2003 roku jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Energetyków.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Rektora AGH za najlepszą pracę dyplomową

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/skrzypaszek-krzysztof-003854

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 155, 306, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. Kraków 2016, s. 7, 8, 17

Inne

stan na dzień 8.07.2021