Krzysztof Jan Kułakowski

Z Historia AGH
Krzysztof Jan Kułakowski
Krzysztof Kułakowski.jpg
Nazwisko Kułakowski
Imię / imiona Krzysztof Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 stycznia 1952
Miejsce urodzenia Zakopane


Dyscyplina/specjalności fizyka, nauki fizyczne, fizyka komputerowa, fizyka statystyczna, teoria ciała stałego
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejProf. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kułakowski (1952-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, nauki fizyczne, fizyka komputerowa, fizyka statystyczna, teoria ciała stałego

Nota biograficzna

Urodził się 27 stycznia 1952 roku w Zakopanem.

W 1975 roku ukończył Uniwersytet Jagielloński.

W 1975 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1984 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskał stopień doktora.

W 1993 roku na podstawie rozprawy "Magnetostrykcja kształtu amorficznych stopów metali 3d" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Był kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

W 2000 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 220 publikacji.

Promotor kilkunastu prac doktorskich oraz kilkunastu jako recenzent.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiej Akademii Umiejętności.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kulakowski-krzysztof-001577

Źródła do biogramu

Książki

  • Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 72
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 186

Inne

stan na dzień 23.03.2023