Kazimierz Różański

Z Historia AGH
Kazimierz Różański
Kazimierz Różański.jpg
Nazwisko Różański
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 marca 1950
Miejsce urodzenia Witowice Dolne


Dyscyplina/specjalności techniczna fizyka jądrowa, fizyka, fizyka jądrowa, fizyka środowiskaOdznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Różański (1950-)

Dyscyplina/specjalności: techniczna fizyka jądrowa, fizyka, fizyka jądrowa, fizyka środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 2 marca 1950 w Witowicach Dolnych.

W 1968 roku ukończył studia w AGH.

W 1977 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Izotopów Naturalnych Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Określenie możliwości oznaczania kryptonu-85 w wodach podziemnych dla celów datowania", której promotorem był profesor Tadeusz Florkowski, przedstawionej w Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, uzyskał stopień doktora.

W 1987 roku na podstawie rozprawy "Izotopy trwałe tlenu i wodoru w atmosferycznej części cyklu hydrologicznego" przedstawionej w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1987-1996 pracował w Międzynarodowej Agencji energii Atomowej w Wiedniu na stanowisku specjalisty w dziedzinie hydrologii izotopowej.

W 1997 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1999-2002, 2005-2008 był kierownikiem Zakładu Fizyki Środowiska.

W 2000 roku został kierownikiem Katedry Fizyki Środowiska.

W 2007 roku został powołany na członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodowym Programem „Zmiany Globalne Geosfery i Biosfery” (IGBP Global Change) działającego przy Prezydium PAN.

W latach 2009-2012 był członkiem Rady do spraw Atomistyki PAA.

W latach 2009-2012 był członkiem Komisji Technik Jądrowych Rady do spraw Atomistyki.

Był organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych.

Autor około 350 publikacji. Promotor 20 prac doktorskich.

Członek International Association of Hydrological Sciences, American Association for the Advancement of Science, American Geophysical union, Polskiego Towarzystwa Fizycznego i Towarzystwa Badania Przemian Środowiska "Geosfera".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 45, 49, 51, 52, 65, 66, 72, 81, 89, 92, 101, 105, 108
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 15, 22, 23, 30, 33, 42, 55, 58, 66, 67, 71, 76, 83, 87, 99, 104, 109, 111, 112, 118, 131, 170
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 128
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 303

{{DEFAULTSORT: Różański, Kazimierz}

stan na dzień 19.04.2024