Jerzy Tadeusz Michalczyk

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jerzy Tadeusz Michalczyk
Jerzy Tadeusz Michalczyk.jpg
Nazwisko Michalczyk
Imię / imiona Jerzy Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 30 stycznia 1948


Dyscyplina/specjalności mechanika, mechanika stosowana, dynamika maszyn, drgania mechaniczne, wibroakustyka, wibrotechnika
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych (1987-1991)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tadeusz Michalczyk (1948-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, mechanika stosowana, dynamika maszyn, drgania mechaniczne, wibroakustyka, wibrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 30 stycznia 1948 roku.

W 1972 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Instytucie Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Wyznaczanie obszaru stateczności pracy krat wstrząsowych", napisanej pod kierunkiem profesora Józefa Giergiela, uzyskał stopień doktora.

W 1985 roku na podstawie rozprawy "Wybrane zagadnienia dynamiki nadrezonansowych maszyn wibracyjnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1994 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1987-1991 był zastępcą dyrektora Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych.

Był założycielem i długoletnim kierownikiem Zespołu Wibromechaniki Katedry Mechaniki i Wibroakustyki, a od 1992 roku zastępcą kierownika Katedry Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Promotor 9 prac doktorskich.

Prowadzi badania w zakresie dynamiki maszyn wibracyjnych. Prace te obejmują modelowanie zderzeń, zjawiska rezonansu przejściowego, samosynchronizacji oraz synchronicznej eliminacji drgań jak również dynamiki układów ciągłych. Profesor opracował szereg metod obliczeniowych, rozwiązań konstrukcyjnych maszyn wibracyjnych oraz układów wibroizolacji i redukcji drgań. Kierował kilkoma projektami badawczymi.

Autor ponad 150 publikacji i kilku patentów.

85 wdrożonych prac naukowo-badawczych, projektowych i ekspertyz na zlecenie zakładów przemysłowych i ośrodków badawczych, z zakresu ochrony przeciwdrganiowej, ochrony akustycznej, dynamiki maszyn i wibrotechniki.

Za niepowtarzalny sposób prowadzenia zajęć i osiągnięcia dydaktyczne został wyróżniony I miejscem w Konkursie na Najlepszego Wykładowcę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Członek Sekcji Dynamiki Układów Materialnych Komitetu Mechaniki PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Engel Z.: Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Akademii Górniczo-Hutniczej : tradycja - historia - działalność. Radom 2008, s. 54, 59, 113, 167-168
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 189
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 251-252, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1974/75]. Kraków 1975, s. 104
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 229-230

Inne

stan na dzień 21.07.2022