Jan Migdalski

Z Historia AGH
Jan Migdalski
Jan Migdalski.jpg
Nazwisko Migdalski
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 8 lutego 1949
Miejsce urodzenia Zawiercie


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, chemia analityczna, elektrochemia, sensory chemiczne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. Jan Migdalski (1949–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, chemia analityczna, elektrochemia, sensory chemiczne

Nota biograficzna

Urodził się 8 lutego 1949 roku w Zawierciu.

W 1972 roku ukończył chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Krzemianów i Analizy Instrumentalnej Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Chemiczne właściwości redukowanych heteropolikwasów molibdenokrzemowych" uzyskał stopień doktora.

W 2003 roku na podstawie rozprawy "Nowoczesne czujniki elektrochemiczne" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2018 roku otrzymał tytuł profesora.

Pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej i Biochemii WIMiC.

Tematyka prowadzonych prac badawczych dotyczy elektrochemii. Jest współautorem opracowania automatycznego analizatora śladów krzemu, rodziny oscylopolarografów cyfrowych, polarografu impulsowego, mikroprocesorowego analizatora elektrochemicznego.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu chemicznej analizy instrumentalnej, instrumentacji i sterowania mikroprocesorowego dla studentów WIMiC i studentów chemii UJ.

Autor około 200 publikacji oraz 6 patentów.

Promotor 3 prac doktorskich.

Członek Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Odznaczenia i nagrody

Trzykrotnie Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa Nagroda I i II stopnia oraz indywidualna III stopnia Sekretarza Naukowego PAN, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/migdalski-jan-002265

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 138, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1974/75]. Kraków 1975, s. 59
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 232, [foto]

Inne

stan na dzień 28.05.2024