Jan Maria Woźniak

Z Historia AGH
Jan Maria Woźniak
Nazwisko Woźniak
Imię / imiona Jan Maria
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 6 kwietnia 1943


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka jądrowa
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Jan Maria Woźniak (1943-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka jądrowa

Nota biograficzna

Urodził się 6 kwietnia 1943 roku.

W 1967 roku ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1968 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metod Geofizyki Jądrowej Instytut Techniki Jądrowej AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Rozwiązania równania transportu neutronów w przybliżeniu wielogrupowym P1 dla geometrii pustego odwiertu, w zastosowaniu do neutronowej metody pomiaru wilgotności gruntów", której promotorem był profesora Jan Czubek i obronionej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, uzyskał stopień doktora.

W 2008 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 150 publikacji

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wozniak-jan-003790

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 82, 104
  • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 72, 119
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 100
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 404

stan na dzień 12.03.2024