Jan Krzysztof Kuśmierek

Z Historia AGH
Jan Krzysztof Kuśmierek
Jan Kuśmierek.jpg
Nazwisko Kuśmierek
Imię / imiona Jan Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 marca 1943
Miejsce urodzenia Białystok


Dyscyplina/specjalności geodynamika, geologia naftowa, geologia strukturalna, górnictwo i geologia inżynierska, metodyka poszukiwań naftowych, kartografia wgłębna
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Jan Krzysztof Kuśmierek (1943-)

Dyscyplina/specjalności: geodynamika, geologia naftowa, geologia strukturalna, górnictwo i geologia inżynierska, metodyka poszukiwań naftowych, kartografia wgłębna

Nota biograficzna

Urodził się 6 marca 1943 roku w Białymstoku.

W 1965 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1965 roku rozpoczął prace asystenta stażysty w Zakładzie Geologii Złóż Ropy i Gazu Katedry Złóż Ropy i Gazu Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Analiza tektoniki przedpola jednostki dukielskiej pomiędzy Wetliną a Bystrem k/Baligrodu w aspekcie typowania perspektywnych struktur ropogazonośnych", której promotorem był profesor Roman Ney, uzyskał stopień doktora.

W 1989 roku na podstawie rozprawy "Zarys geodynamiki centralno-karpackiego basenu naftowego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1997 roku został profesorem AGH.

W 2007 roku otrzymał tytuł profesora.

Opracował autorskie programy nauczania nowych przedmiotów: kartografia wgłębna, metody analizy i modelowania basenów naftowych, prospekcja złóż.

Autor ponad 110 publikacji i 2 patentów.

Promotor i recenzent kilku prac doktorskich.

W latach 1974-2001 kierował realizacją 25 projektów badawczych dla: PAN, Przemysłu Naftowego i KBN.

W latach 1978, 1989-1990 prowadził badania geologiczne i wykłady w Republice Ekwadoru.

Wielokrotnie był opiekunem naukowym i organizatorem wypraw geologiczno-trekkingowych w górskie rejony Azji Środkowej, Syberii Wschodniej i Dalekiego Wschodu.

W latach 1969-1991 opiekun Sekcji Naftowej Studenckiego Koła Naukowego Geologów.

Od 1987 roku sekretarz naukowy redakcji "Prace Geologiczne" PAN.

Od 1988 roku rzeczoznawca SITPNiG.

Członek Komisji Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, indywidualna Nagroda Ministra NSZWiT, Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kusmierek-jan-004024

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 202
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1965/66]. Kraków 1967, s. 64
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 188-189, [foto]

stan na dzień 28.06.2023