Grażyna Czesława Semyrka

Z Historia AGH
Grażyna Czesława Semyrka
Grażyna Semyrka.jpg
Nazwisko Semyrka
Imię / imiona Grażyna Czesława
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 4 lipca 1952
Miejsce urodzenia Warszawa


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, petrologia węgla i rozproszonej substancji organicznej
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Grażyna Czesława Semyrka (1952-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geologia złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, petrologia węgla i rozproszonej substancji organicznej

Nota biograficzna

Urodziła się 4 lipca 1952 roku w Warszawie.

W 1976 roku ukończyła Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

Od 1977 roku pracowała w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W 1990 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Od 1992 roku, w wyniku reorganizacji AGH, pracowała w Zakładzie Surowców Energetycznych Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W 1998 roku na podstawie pracy "Potencjał węglowodorowy węgli Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w aspekcie badań geochemicznych i petrograficznych" otrzymała stopień doktora, następnie otrzymała stanowisko adiunkta.

Przed przejściem na emeryturę pracowała w Katedrze Surowców Energetycznych WGGiOŚ.

Autorka ponad 30 publikacji.

Członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH, Naczelnej Organizacji Technicznej, SITPNAFT NOT, Towarzystwa Geosynoptyków "GEOS", Sekcji Petrologii Węgla Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Odznaczenia i nagrody

Inżynier Górniczy III stopnia, Inżynier Górniczy I stopnia, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla Polskiej Geologii"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/semyrka-grazyna-002206

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 218
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 54, 492
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 316, [foto]

stan na dzień 18.10.2021