Fizyczne i numeryczne modelowanie procesów przeróbki plastycznej