Eugeniusz Czesław Kurgan

Z Historia AGH
Eugeniusz Czesław Kurgan
Nazwisko Kurgan
Imię / imiona Eugeniusz Czesław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 6 września 1948
Miejsce urodzenia Dzierżoniów


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, elektrotechnika teoretyczna i ogólna, metody numeryczne, pola sprzężone, teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, teoria obwodów elektrycznych
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Eugeniusz Czesław Kurgan (1948-)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, elektrotechnika teoretyczna i ogólna, metody numeryczne, pola sprzężone, teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, teoria obwodów elektrycznych

Nota biograficzna

Urodził się 6 września 1948 roku w Dzierżoniowie.

W 1972 roku ukończył studia na Politechnice Ślaskiej w Gliwicach.

W 1972 roku rozpoczął prace asystenta w Instytucie Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Zastosowanie szeregów volterry do analizy pewnej klasy obwodów nieliniowych", napisanej pod kierunkiem profesora Zdzisława Klonowicza, uzyskał stopień doktora.

W 1999 roku na podstawie rozprawy "Analiza pola magnetostatycznego w środowisku niejednorodnym metodą elementów brzegowych", uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2002 roku został profesorem nadzwyczajnym.

Autor około 220 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek IEEEE, PTETiS, PTZE.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kurgan-eugeniusz-001389

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 92
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 187

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

stan na dzień 30.08.2023