Cleveland

Z Historia AGH
Cleveland

Miejsce urodzenia:

 Data urodzeniaPelnione funkcje
Zygmunt Osika4 lipca 1909

Miejsce śmierci: