Bogdan Muryn

Z Historia AGH
Bogdan Muryn
Nazwisko Muryn
Imię / imiona Bogdan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 24 czerwca 1942
Miejsce urodzenia Lwów


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka cząstek elementarnych, fizyka komputerowa
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Bogdan Muryn (1942-)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka cząstek elementarnych, fizyka komputerowa

Nota biograficzna

Urodził się 24 czerwca 1942 roku we Lwowie.

W 1965 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta w Instytucie Techniki Jądrowej AGH.

W 1971 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Pierwsza obserwacja rezonansu pi2 (1670) w odziaływaniach dwufotonowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1997 roku uzyskał tytuł profesora.

Koordynator międzynarodowej grupy oddziaływań dwufotonowych w eksperymencie DELPHI w CERN oraz krakowskiej grupy WFiTJ w eksperymencie LHCb (CERN).

Kierownik projektów badawczych.

Promotor 4 prac doktorskich oraz recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych.

Autor ponad 350 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, zespołowa Nagroda II stopnia Państwowej Agencji Atomistyki

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/muryn-bogdan-001536

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 33, 51, 66, 83, 100, 105, 108
  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 88
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 241, [foto]

stan na dzień 24.03.2023