Barbara Alina Tora

Z Historia AGH
Barbara Alina Tora
Barbara Tora.jpg
Nazwisko Tora
Imię / imiona Barbara Alina
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 marca 1956
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria mineralna, inżynieria środowiska, przeróbka surowców mineralnych, ochrona środowiska, przeróbka kopalin stałych
Wydział Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki ZasobamiProf. dr hab. inż. Barbara Alina Tora (1956-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria mineralna, przeróbka kopalin, inżynieria środowiska, przeróbka surowców mineralnych, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodziła się 25 marca 1956 roku w Krakowie.

W 1979 roku ukończyła Wydział Górniczy AGH.

W 1979 roku rozpoczęła pracę w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej i Kontroli Procesów Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

W 1986 roku na podstawie pracy "Model matematyczny i próba optymalizacji wielostadialnego układu odwadniania koncentratu miedziowego na przykładzie ZWR ZG Rudna", której promotorem był profesor Kazimierz Sztaba, uzyskała stopień doktora.

W 2001 roku w Uniwersytecie Technicznym - Wyższej Szkle Górniczej w Ostrawie rozprawę "Model Procesu mielenia", opracowaną na przykładzie mielenia węgla energetycznego. Podatność węgla na mielenie oceniała na podstawie energochłonności tego procesu. Uzyskany stopień naukowy docenta, z mocy prawa, jest równoważny habilitacji.

W 2010 roku uzyskała stanowisko profesora AGH.

W 2016 roku otrzymała tytuł profesora

Autorka około 390 publikacji i 5 patentów.

Promotorka 1 pracy doktorskiej oraz recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych.

Członkini Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, Polskiego Komitetu Normalizacji i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Odznaczenia i nagrody

Dyrektor Górniczy III stopnia, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tora-barbara-001806

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 168
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 120, 138, 139, 153, 171, 185, 203
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 375, [foto]

stan na dzień 5.01.2024