Badania wpływu prędkości odkształcenia na strukturę