Badania warunków prowadzenia próby rozciągania metali