Automatyzacja pomiarów geodezyjnych z zastosowaniem metod laserowych i telemetrycznych