Andrzej Lewenstam

Z Historia AGH
Andrzej Lewenstam
Andrzej Lewenstam.jpg
Nazwisko Lewenstam
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 6 czerwca 1949
Miejsce urodzenia Poznań


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, chemia analityczna, elektrochemia i bioelektrochemia, czujniki chemiczne i biochemiczne, analiza kliniczna, analiza procesowa, metodologia nauki, technologia czujników, elektroanaliza, elektrody jonoselektywne, filozofia nauki, sztuczna inteligencja
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. Andrzej Lewenstam (1949–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, chemia analityczna, elektrochemia i bioelektrochemia, czujniki chemiczne i biochemiczne, analiza kliniczna, analiza procesowa, metodologia nauki, technologia czujników, elektroanaliza, elektrody jonoselektywne, filozofia nauki, sztuczna inteligencja

Nota biograficzna

Urodził się 6 czerwca 1949 roku w Poznaniu.

W 1972 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1972–1984 pracował na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Filozofii UW. W 1977 roku uzyskał tam doktorat, a w 1986 roku stopień doktora habilitowanego.

W latach 1985–1997 był menadżerem w firmie KONE w Finlandii.

W 1989 roku otrzymał tytuł profesora w Finlandii. W 1990 roku został profesorem Uniwersytetu Abo Akademii w Turku w Finlandii.

W latach 1979-1980 przebywał na stażu w Universite Laval w Quebec w Kanadzie, w 1980 roku w University of North Carolina, a w 1992 roku w George Mason University w USA.

W 1993 roku rozpoczął pracę, jako profesor AGH, w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Obecnie pracuje w Katedrze Chemii Analitycznej i Biochemii WIMiC.

W 1996 roku otrzymał tytuł profesora w Polsce.

Od 1997 roku był dyrektorem Centrum Procesowej Chemii Analitycznej i Technologii Czujników (ProSens).

Od 2004 roku profesor Universite Laval w Quebec w Kanadzie.

Autor około 500 publikacji oraz 10 patentów.

Promotor prac doktorskich.

Członek Grupy Roboczej Międzynarodowej Federacji Chemii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Magnezjologicznego, Fińskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Sekcji Historii Chemii Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Ogólnopolskiej Rady Młodych Pracowników Nauki, NSZZ "Solidarność".

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda Ministra Administracji Terenowej i Ochrony Środowiska

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lewenstam-andrzej-002264

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 138, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 68, 377
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 201
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H - Ł . Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 655, [foto]


stan na dzień 31.01.2023