Andrzej Koleżyński

Z Historia AGH
Andrzej Koleżyński
Andrzej Kolezynski.jpg
Nazwisko Koleżyński
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 31 października 1966
Miejsce urodzenia Zebrzydowice


Dyscyplina/specjalności chemia, chemia teoretyczna, fizyka i chemia ciała stałego, filozofia przyrody, filozofia nauki, inżynieria materiałowa, filozofia, nauki filozoficzne
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Andrzej Koleżyński (1966–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia teoretyczna, fizyka i chemia ciała stałego, filozofia przyrody, filozofia nauki, inżynieria materiałowa, filozofia, nauki filozoficzne

Nota biograficzna

Urodził się 31 października 1966 roku w Zebrzydowicach.

W 1985 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

W 1990 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1990 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Katedrze Chemii Krzemianów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W latach 1991–95 był słuchaczem stacjonarnych studiów doktoranckich na WIMiC.

Od 1996 roku pracował w Katedrze Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej WIMiC.

W 1996 roku na podstawie pracy "Efektywny potencjał krystaliczny wybranych ciał stałych w świetle teorii elektroujemności" uzyskał stopień doktora.

W 2008 roku na podstawie pracy "Joachima Metallmanna koncepcja determinizmu w naukach przyrodniczych, w świetle współczesnych teorii fizycznych", napisanej na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, po raz drugi uzyskał stopień doktora.

W 2011 roku na podstawie rozprawy "Rozkład termiczny bezwodnych szczawianów metali - analiza teoretyczna" otrzymał stopień doktora habilitowanego.

W 2020 roku otrzymał tytuł profesora.

Obecnie związany z Katedrą Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych WIMiC.

Członek Rady Wydziału.

Główne zainteresowania naukowe to: metody funkcjonału gęstości elektronowej i ich zastosowanie w opisie wiązania chemicznego w ciele stałym, kwantowonumeryczne metody obliczeniowe w fizykochemii ciała stałego.

Swoje filozoficzne zainteresowania rozwija współpracując z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie.

Autor około 160 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych.

Członek Międzynarodowego Towarzystwa Teoretycznej Fizyki Chemicznej (ISTCP), Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Filozofii Nauk.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kolezynski-andrzej-004010

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 151, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 160, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 20, 95, 104

Inne

stan na dzień 22.03.2023