Żarnów

Z Historia AGH
Żarnów

Miejsce urodzenia:

 Data urodzeniaPelnione funkcje
Mieczysław Wincenty Radwan5 kwietnia 1889Kierownik Katedry Historii Techniki i Nauk Technicznych Wydziału Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957-1960)

Miejsce śmierci: