Zygmunt Polek

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zygmunt Polek
Nazwisko Polek
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 1916–1988


Dyscyplina/specjalności metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimnoOdznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi (1967), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1972), Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1962), Złota Odznaka Honorowa NOT (1970), Złota Odznaka Zasłużonemu w rozwoju Województwa Katowickiego (1971), Odznaka „Zasłużony Pracownik IMŻ” (1975), Złota Odznaka Honorowa SITPH (1976), Odznaka Honorow za Zasługi położone dla rozwoju AGH (1985), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1985), Medal „Zasłużony dla Huty Warszawa” (1985), Zasłużony Hutnik PRL (1986), Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Polek (1916–1988)

Specjalność: metalurgia stali, przeróbka plastyczna, walcowanie rur na zimno

Urodził się w 1916 roku w Zelczynie (woj. krakowskie). W 1934 roku wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie na Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Studia, przerwane okupacją hitlerowską, ukończył w 1946 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga z odznaczeniem.

Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku jako asystent Wydziałów Politechnicznych AGH, kierując jednocześnie Fabryką Drutu i Gwoździ w Zabierzowie, a następnie Fabryką Drutu i Wyrobów z Drutu w Krakowie. Od 1948 roku został mianowany derektorem Zakładów Opakowań Blaszanych w Krakowie.

W 1962 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W 1972 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na Wydziale Metalurgicznym AGH; w 1973 roku został mianowany docentem.

Od 1974 profesor nadzwyczajny; od 1986 profesor zwyczajny.

W 1975 roku objął stanowisko kierownika Zakładu Badawczego Instytutu Metalurgii AGH przy Hucie Warszawa.

Wyróżniony ponad 20 nagrodami za publikacje, prace badawcze i osiągnięcia postępu technicznego.

Zmarł w Warszawie w 1988 roku.

Źródło:

  • Metalurgia i Odlewnictwo 1986 T. 12 z. 2. s. 127–131
  • Metalurgia i Odlewnictwo 1989 T. 15 z. 1. s. 5–6
  • Informator nauki polskiej 1987/88 [cz.] 2. s. 1083
  • Hutnik 1988, nr 11–12. s. 348–349