Zygmunt Bielski-Saryusz: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 64 wersji utworzonych przez 8 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
{{Infobox scientist
{{Infobox scientist
|family-name=Bielski-Sariusz
|family-name=Bielski-Saryusz
|given-name=Zygmunt
|given-name=Zygmunt
|honorific-prefix=Prof. inż.
|honorific-prefix=Prof. inż.
|image=Zygmunt_Bielski-Sariusz.jpg
|image=Zygmunt Bielski-Saryusz.jpg
|birth_date=2 maja 1869
|birth_date=2 maja 1869
|birth_place=Widawa
|birth_place=Widawa
Linia 11: Linia 11:
|function=Rektor AG (1931–1933)
|function=Rektor AG (1931–1933)
|faculty=Wydział Górniczy
|faculty=Wydział Górniczy
|awards=Krzyż Komandorski Polonia Restituta
|awards=Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta
|name=Zygmunt Bielski-Sariusz
|name=Zygmunt Bielski-Sariusz
|honorific-suffix=
|native_name=
|native_name_lang=
|image_size=13512
|image_size=13512
|alt=
}}{{Funkcja
|caption=
|resting_place=
|resting_place_coordinates=
|other_names=
|residence=
|citizenship=
|nationality=
|workplaces=
|alma_mater=
|thesis_title=
|thesis_url=
|thesis_year=
|doctoral_advisor=
|academic_advisors=
|doctoral_students=
|notable_students=
|known_for=
|varia=
|author_abbrev_bot=
|author_abbrev_zoo=
|influences=
|influenced=
|signature=
|signature_alt=
|website=
|footnotes=
|spouse=
|children=
}}
{{Funkcja
|Stanowisko=Rektor
|Stanowisko=Rektor
|Jednostka=AG
|Jednostka=AG
Linia 53: Linia 20:
|Rok_do=1933
|Rok_do=1933
}}
}}
Prof. inż. '''Zygmunt Bielski-Sariusz''' (1869–1944)
Prof. inż. '''Zygmunt Bielski-Saryusz''' (1869–1944)
 
Dyscyplina/specjalności: mechanika
 
== Nota biograficzna ==
 
Urodził się 2 maja 1869 roku w Widawie, pow. Łask, zmarł 12 kwietnia 1944 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 
Wychowanek Politechniki Lwowskiej, gdzie na Wydziale Budowy Maszyn w 1892 roku uzyskał dyplom inż. mechanika. Po studiach był pomocnikiem zawiadowcy walcowni Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej, później pracował w warsztatach narzędzi wiertniczych przy kopalni ropy naftowej w Schodnicy, w Sanockiej Fabryce Wagonów, Polskiej Spółce Naftowej, budował pierwsze zbiorniki ziemne na ropę oraz prowadził wiercenia poszukiwawcze za solami potasowymi w Morszynie i Bolechowie oraz gazu ziemnego w Kałuszu. W 1913 roku był kierownikiem wierceń poszukiwawczych w Maniawie i Kryczce Tow. Naftowego „Opiag”,  w l.1914–1915 pracował w Centralnym Zarządzie firmy „Opiag” w Wiedniu. Badał tereny naftowe w okolicach Mossulu i Hitu (Irak), w południowych Morawach i inne. Był dyrektorem naczelnym Koncernu Naftowego „Małopolska” we Lwowie.
 
W 1923 roku podjął pracę na [[Wydział Górniczy|Wydziale Górniczym]] Akademii Górniczej w Krakowie, pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora kopalni nafty firmy „Premier”. W AG objął kierownictwo nowo powołanej Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty, przemianowanej w 1936 r. na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego.
 
Od 1930 roku oddał się wyłącznie pracy naukowej i dydaktycznej.


Specjalność: mechanika
W latach 1931-1933 był Rektorem AG.


W 1936 roku obchodzono uroczyście 40-lecie pracy prof. Bielskiego, główne uroczystości odbyły się w Borysławiu. W 1939 roku wraz z innymi profesorami uczelni krakowskich aresztowany i więziony w Oranienburgu i Sachsenhausen.


== Życiorys ==
Po powrocie z obozu poświęcił się pracy naukowej i dydaktycznej, pracując jako wykładowca w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie.


Dorobek naukowy i publicystyczny obejmuje ok. 85 pozycji. Głównym tematem jego prac była sprawa postępu technicznego w polskim kopalnictwie naftowym.


Urodził się 2 maja 1869 roku w Widawie. pow. Łask, zmarł 12 kwietnia 1944 roku w Krakowie.  
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu, inicjatorem odbywania corocznych zjazdów naftowych.


Wychowanek Politechniki Lwowskiej, gdzie na Wydziale Budowy Maszyn w 1892 uzyskał dyplom inż. mechanika. Po studiach pracował w przemyśle m.in. w Warsztatach Narzędzi Wiertniczych, w Sanockiej Fabryce Wagonów, Polskiej Spółce Naftowej, budował pierwsze zbiorniki ziemne na ropę oraz prowadził wiercenia poszukiwawcze za solami potasowymi w Morszynie i Bolechowie oraz gazu ziemnego w Kałuszu. W 1913 r. był kierownikiem wierceń poszukiwawczych w Maniawie i Kryczce Tow. Naftowego „Opiag”,  w l.1914–1915 pracował w Centralnym Zarządzie firmy „Opiag” w Wiedniu. Badał tereny naftowe w Mossul, Hit, w południowych Morawach i inne. Był Dyrektorem naczelnym Koncernu Naftowego „Małopolska” we Lwowie.
W budynku A-4, na pierwszym piętrze, znajduje się tablica poświęcona profesorowi Zygmuntowi Bielskiemu-Saryusz.


W 1923 r. podjął pracę na [[Wydział Górniczy|Wydziale Górniczym]] AG w Krakowie, pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora kopalni nafty firmy „Premier”. Od 1930 r. oddał się wyłącznie pracy naukowej i dydaktycznej. W latach 1931-1933 był Rektorem AG. W 1939 r. wraz z innymi profesorami uczelni krakowskich aresztowany i więziony w Oranienburgu i Sachsenhausen. Po powrocie z obozu poświęcił się pracy naukowej i dydaktycznej, pracując jako wykładowca w Szkole Górnicz-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie.
==== Odznaczenia i nagrody ====


Dorobek naukowy i publicystyczny obejmuje ok. 85 pozycji. Głównym tematem jego prac była sprawa postępu technicznego w polskim kopalnictwie naftowym. Był jednym z założycieli Stow. Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu, inicjatorem odbywania corocznych zjazdów naftowych.
[[Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta]]


== Źródła do biogramu ==


== Odznaczenia i nagrody ==
====Książki====


[[Krzyż Komandorski Polonia Restituta]]
* Czy wiesz kto to jest? Pod red. S. Łozy. Warszawa 1938, s. 43
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 64
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 15
* Nafta i gaz Podkarpacia : zarys historii. Kraków - Kijów 2004, 490-493, [foto]
* Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 13-14, [foto]
* Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 61-68, [foto]
* Olszewicz B.: Lista strat kultury polskiej (1 IX 1939-1 III 1946). Warszawa 1947, s. 16
* Saryusz-Bielski T.: Wspomnienia legionisty, kapitana artylerii konnej, uczestnika pięciu wojen. Kraków 2019, s. VII, IX-XII, 7-13, 18, 21, 22, [foto]
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 15
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 15-16
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 23
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 23
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 22-23
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 25
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 23-24
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 27
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1995, s. 12-13
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 112
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 313, [foto]
* Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 271-272, [foto]
* Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 619-620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 10-13, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)


==== Artykuły ====


Źródło:
* Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. ''Alma Mater'' 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
* BIP 1994 nr 5. s. 5
* Bielski Zygmunt Sariusz : [bibliogr.]. ''Nauka Polska'' 1939, T. 24, s. 547
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). s. 10–13
* Bolewski A.:: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 5, s. 5-6
* Cząstka J.: Rozwój wyższego szkolnictwa naftowego na ziemiach polskich ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 240. [Seria] ''Górnictwo'' 1969, z. 21, s. 13-45, [foto]
* Cząstka J. J.: Wspomnienie o profesorze Zygmuncie Bielskim w trzydziestoletnią rocznicę śmierci. ''Nafta'' 1974, nr 4, s. 187-188
* Czterdziestoletni jubileusz pracy zawodowej prof. Zygmunta Bielskiego. ''Przemysł Naftowy'' 1936, nr 1, s. 20-21, [foto]
* Jahoda K.: Krakowscy Górnicy. ''Przegląd Górniczy'' 1990, nr 5, s. 20-23, [foto]
* Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7). ''Przegląd Górniczy'' 1992, T. 48, nr 12, s. 18
* Pawłowski W.: Medal im. Ignacego Łukasiewicza i jego laureaci. ''Wiek Nafty'' 1992, nr 2, s. 18-20, [foto]
* Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego : z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : ciąg dalszy. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 12, s. 11-15, [foto]
* Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Zygmunt Bielski (1869-1944), 1931/32-1932/33. ''Biuletyn AGH'' 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto]
* [[Media:Tablice - Zygmunt Saryusz Bielski. Biuletyn AGH nr 104-105.pdf|Sieński H.: Profesor Zygmunt Saryusz Bielski : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 39. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 104/105, s. 25-27, [foto]]]
* [[Media:07 Poczet rektorow - Zygmunt Bielski-Saryusz Rektor w latach 1931–1933.pdf|Sieński H.: Zygmunt Bielski-Saryusz - Rektor w latach 1931-1933 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 8. ''Biuletyn AGH'' 2021, nr 159-160, s. 39-42, [foto]]]
* Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowej prof. inż. Zygmunta Saryusza Bielskiego. ''Przemysł Naftowy'' 1936, nr 4, s. 139-140
* Szafran S.: Prof. zw. inż. Zygmunt Saryusz-Bielski (1869-1944). ''Wiadomości Naftowe i Gazowe'' 2019, nr 9, s. 6, [foto]
* Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". ''Biuletyn AGH'' 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]
{{DEFAULTSORT:Bielski-Sariusz, Zygmunt }}
{{DEFAULTSORT:Bielski-Saryusz, Zygmunt }}
[[Category:Uczeni]]
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 17:38, 21 gru 2022

Zygmunt Bielski-Saryusz
Zygmunt Bielski-Saryusz.jpg
Nazwisko Bielski-Saryusz
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. inż.
Data urodzenia 2 maja 1869
Miejsce urodzenia Widawa
Data śmierci 12 kwietnia 1944
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności mechanika
Pełnione funkcje Rektor AG (1931–1933)
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta
FunkcjeGdzieoddo
RektorAG19311933

Prof. inż. Zygmunt Bielski-Saryusz (1869–1944)

Dyscyplina/specjalności: mechanika

Nota biograficzna

Urodził się 2 maja 1869 roku w Widawie, pow. Łask, zmarł 12 kwietnia 1944 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Wychowanek Politechniki Lwowskiej, gdzie na Wydziale Budowy Maszyn w 1892 roku uzyskał dyplom inż. mechanika. Po studiach był pomocnikiem zawiadowcy walcowni Huty Bankowej w Dąbrowie Górniczej, później pracował w warsztatach narzędzi wiertniczych przy kopalni ropy naftowej w Schodnicy, w Sanockiej Fabryce Wagonów, Polskiej Spółce Naftowej, budował pierwsze zbiorniki ziemne na ropę oraz prowadził wiercenia poszukiwawcze za solami potasowymi w Morszynie i Bolechowie oraz gazu ziemnego w Kałuszu. W 1913 roku był kierownikiem wierceń poszukiwawczych w Maniawie i Kryczce Tow. Naftowego „Opiag”, w l.1914–1915 pracował w Centralnym Zarządzie firmy „Opiag” w Wiedniu. Badał tereny naftowe w okolicach Mossulu i Hitu (Irak), w południowych Morawach i inne. Był dyrektorem naczelnym Koncernu Naftowego „Małopolska” we Lwowie.

W 1923 roku podjął pracę na Wydziale Górniczym Akademii Górniczej w Krakowie, pełniąc jednocześnie obowiązki dyrektora kopalni nafty firmy „Premier”. W AG objął kierownictwo nowo powołanej Katedry Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty, przemianowanej w 1936 r. na Katedrę Wiertnictwa i Górnictwa Naftowego.

Od 1930 roku oddał się wyłącznie pracy naukowej i dydaktycznej.

W latach 1931-1933 był Rektorem AG.

W 1936 roku obchodzono uroczyście 40-lecie pracy prof. Bielskiego, główne uroczystości odbyły się w Borysławiu. W 1939 roku wraz z innymi profesorami uczelni krakowskich aresztowany i więziony w Oranienburgu i Sachsenhausen.

Po powrocie z obozu poświęcił się pracy naukowej i dydaktycznej, pracując jako wykładowca w Państwowej Szkole Technicznej Górniczo-Hutniczo-Mierniczej w Krakowie.

Dorobek naukowy i publicystyczny obejmuje ok. 85 pozycji. Głównym tematem jego prac była sprawa postępu technicznego w polskim kopalnictwie naftowym.

Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Borysławiu, inicjatorem odbywania corocznych zjazdów naftowych.

W budynku A-4, na pierwszym piętrze, znajduje się tablica poświęcona profesorowi Zygmuntowi Bielskiemu-Saryusz.

Odznaczenia i nagrody

Kawaler Krzyża Komandorskiego Orderu Polonia Restituta

Źródła do biogramu

Książki

 • Czy wiesz kto to jest? Pod red. S. Łozy. Warszawa 1938, s. 43
 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 64
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 15
 • Nafta i gaz Podkarpacia : zarys historii. Kraków - Kijów 2004, 490-493, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 13-14, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej. Z. 4 - 2021. Oprac. H. Sieński. Kraków 2021, s. 61-68, [foto]
 • Olszewicz B.: Lista strat kultury polskiej (1 IX 1939-1 III 1946). Warszawa 1947, s. 16
 • Saryusz-Bielski T.: Wspomnienia legionisty, kapitana artylerii konnej, uczestnika pięciu wojen. Kraków 2019, s. VII, IX-XII, 7-13, 18, 21, 22, [foto]
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1929/30]. Kraków 1929, s. 15
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1931/32]. Kraków 1931, s. 15-16
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1932/33]. Kraków 1932, s. 23
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1933/34]. Kraków 1933, s. 23
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1935/36]. Kraków 1935, s. 22-23
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1936/37]. Kraków 1936, s. 25
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1937/38]. Kraków 1937, s. 23-24
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1938/39]. Kraków 1938, s. 27
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 6. Red. T. Skarzyński. Warszawa 1995, s. 12-13
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 112
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 313, [foto]
 • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 271-272, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 619-620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 10-13, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
 • Bielski Zygmunt Sariusz : [bibliogr.]. Nauka Polska 1939, T. 24, s. 547
 • Bolewski A.:: Mobilizacja sił naukowych i organizacyjnych przy powstawaniu oraz inauguracji Akademii Górniczej w Krakowie : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 5-6
 • Cząstka J.: Rozwój wyższego szkolnictwa naftowego na ziemiach polskich Zeszyty Naukowe AGH ; nr 240. [Seria] Górnictwo 1969, z. 21, s. 13-45, [foto]
 • Cząstka J. J.: Wspomnienie o profesorze Zygmuncie Bielskim w trzydziestoletnią rocznicę śmierci. Nafta 1974, nr 4, s. 187-188
 • Czterdziestoletni jubileusz pracy zawodowej prof. Zygmunta Bielskiego. Przemysł Naftowy 1936, nr 1, s. 20-21, [foto]
 • Jahoda K.: Krakowscy Górnicy. Przegląd Górniczy 1990, nr 5, s. 20-23, [foto]
 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci kolegów górników (7). Przegląd Górniczy 1992, T. 48, nr 12, s. 18
 • Pawłowski W.: Medal im. Ignacego Łukasiewicza i jego laureaci. Wiek Nafty 1992, nr 2, s. 18-20, [foto]
 • Poborski J.: Wspomnienia starego inżyniera górniczego : z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie : ciąg dalszy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 12, s. 11-15, [foto]
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919-2013] : Zygmunt Bielski (1869-1944), 1931/32-1932/33. Biuletyn AGH 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej, s. 14, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Zygmunt Saryusz Bielski : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 39. Biuletyn AGH 2016, nr 104/105, s. 25-27, [foto]
 • Sieński H.: Zygmunt Bielski-Saryusz - Rektor w latach 1931-1933 : Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej - część 8. Biuletyn AGH 2021, nr 159-160, s. 39-42, [foto]
 • Sprawozdanie z uroczystości jubileuszowej prof. inż. Zygmunta Saryusza Bielskiego. Przemysł Naftowy 1936, nr 4, s. 139-140
 • Szafran S.: Prof. zw. inż. Zygmunt Saryusz-Bielski (1869-1944). Wiadomości Naftowe i Gazowe 2019, nr 9, s. 6, [foto]
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]