Wojciech Stefan Kapturkiewicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:37, 19 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Wojciech Stefan Kapturkiewicz
Wojciech Kapturkiewicz.jpg
Nazwisko Kapturkiewicz
Imię / imiona Wojciech Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25.05.1939
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, modelowanie komputerowe krystalizacji odlewów
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1993-1996), (1996-1999)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa19901993
DziekanWydział Odlewnictwa19931996
DziekanWydział Odlewnictwa19961999

Prof. dr hab. inż. Wojciech Stefan Kapturkiewicz (1939–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, modelowanie komputerowe krystalizacji odlewów

Nota biograficzna

Urodził się 25 maja 1939 roku w Krakowie.

W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1972 na podstawie pracy "Badania modelowe procesu cieplnego płaskich wlewnic stalowniczych", napisanej pod kierunkiem profesora Władysława Longi, uzyskał stopień doktora.

W 1989 roku na podstawie rozprawy "Model i numeryczna symulacja krystalizacji odlewu" uzyskał stopień doktora habilitowanego,

W 1995 roku został profesorem AGH. W 2004 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1961–1965 stażysta, inżynier w budującej się Odlewni Wlewnic Huty im. Lenina w Krakowie. W latach 1965–2009 pracownik naukowo-dydaktyczny AGH, począwszy od st. asystenta do prof. zw. na Wydziale Odlewnictwa w Katedrze Teorii Procesów Odlewniczych (po przekształceniu Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych).

W latach 1990 - 1993 prodziekan Wydziału Odlewnictwa, dziekan w latach 1993–1996 i 1996–1999. Równolegle członek Senackiej Komisji Budżetowej.

Współpracował z wieloma uczelniami m.in. Politechniką Gliwicką, Warszawską, Opolską, Poznańską, Szczecińską oraz z zagranicznymi ośrodkami m.in. z Uniwersytetem z Wisconsin- Milwaukee; (zainicjowane w ramach Wydziału problematyki modelowania komputerowego i zastosowania komputerów w odlewnictwie i w rezultacie uruchomienie przedmiotu o nazwie "Informatyka w odlewnictwie").

Członek wielu towarzystw, komitetów (w tym międzynarodowych), m.in. Komitetu Metalurgii PAN (przewodniczący Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych), Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Kolegium redakcyjnego Metallurgy and Foundry Engineering, Rady Programowej Przeglądu Odlewnictwa, Rady Naukowej Archiwum Odlewnictwa, Komitetów Naukowych Konferencji, m.in. „International Foundry Conference — Solidification and Crystallization of Metals”.

Kierownik kilku grantów naukowo-badawczych, jednego o charakterze międzyuczelnianym. Brał udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Autor około 200 publikacji, w tym kilku książek. Promotor prac doktorskich.

Taternik i alpinista. Współzałożyciel i długoletni wiceprezes i prezes Sekcji Taternickiej Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 100-lecia Polskiego Związku Alpinizmu, Best Paper Award - Engineering Division of the American Foundrymen Society, 97th AFS Casting Congress, Chicago 1992 (wspólnie z E. Frasiem i A.A. Burbelko), liczne Nagrody Rektora

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kapturkiewicz-wojciech-003133

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. [T.] 3. [Londyn] 2017, s.528, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 139, [foto]
 • Wojciech Kapturkiewicz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 80-81

Artykuły

 • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 • Kapturkiewicz W.: Wspinaczka to dar niebios : rozmowa z prof. Wojciechem Kapturkiewiczem, dziekanem Wydziału Odlewnictwa AGH. Rozm. E. Konieczna Miesiąc w Krakowie 1999, nr 2, s. 76-78, [foto]
 • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
 • Nowe władze Uczelni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 30/31, s. 18-19, [foto]
 • Podrzucki Cz.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. Przegląd Odlewnictwa 1997, nr 7-8, s. 220
 • Prof. dr hab. inż. Wojciech Kapturkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2009, vol. 29, nr 1, s. 7, [foto]
 • Sieński H.: Dolina Mandaras i Noszak w Hindukuszu Afgańskim - powrót po 37 latach : prelekcja prof. Wojciecha Kapturkiewicza. Biuletyn AGH 2011, nr 37, s. 38-39, [foto]
 • Sieński H.: Po górskich dolinach Kirgistanu : prelekcja prof. Wojciecha Kapturkiewicza w Bibliotece Głównej. Biuletyn AGH 2011, nr 47, s. 28, [foto]

Inne

stan na dzień 19.09.2023