Wojciech Rogala

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:29, 8 lis 2019 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Wojciech Rogala
Wojciech Rogala.jpg
Nazwisko Rogala
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Data urodzenia 5 kwietnia 1884
Miejsce urodzenia Bratkowice
Data śmierci 4 maja 1947
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, stratygrafia, paleontologia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Mierniczego AG (1946–1947)
Wydział Wydział Geologiczno-MierniczyFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Mierniczy19461947


Prof. dr Wojciech Rogala (1884–1947)

Dyscyplina/specjalności: geologia, stratygrafia, paleontologia

Nota biograficzna

Urodził się 5 kwietnia 1884 roku w Bratkowicach k. Rzeszowa. Zmarł 4 maja 1947 roku w Krakowie.

Studiował geologię i paleontologię na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W 1907 roku uzyskał na UJK stopień nauczyciela szkół średnich, następnie doktorat. W 1912 roku habilitował się, a w 1923 roku otrzymał nominację na profesora zwyczajnego. Z Uniwersytetem Jana Kazimierza był związany do 1945 roku, tj. do repatriacji ze Lwowa.

W 1945 roku przyjechał do Krakowa i podjął pracę na Akademii Górniczej na stanowisku Kierownika Katedry Geologii Historycznej Wydziału Geologiczno-Mierniczego. W latach 1946-1947 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Geologiczno-Mierniczego.

Był współpracownikiem Komisji Fizjograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, honorowym członkiem Stowarzyszenia Polskich Geologów Naftowych, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Geologicznego, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Przyrodników.

Zgromadził bogate zbiory paleontologiczne, na podstawie których napisał monografię o faunie trzeciorzędu. Był również autorem wielu ekspertyz geologicznych dla przemysłu naftowego.

Źródła do biogramu

Książki

 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 154
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 15
 • Szkoły. Nauczyciele. Uczniowie : przyczynek do historii szkolnictwa, oświaty i wychowania na obszarze Kresów Południowo-Wschodnich II Rzeczypospolitej. W oprac. J. Kowalczuka. Kraków 2017, s. 250, 302-303, [foto] (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.117
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 300, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 13-14, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 169-172, [foto] (Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Kokoszyńska B.: Wojciech Rogala 1884-1947 : w dziesięciolecie śmierci. Przegląd Geologiczny 1957, nr 12, s. 561-562
 • Pazdro Z.: Wojciech Rogala (1884-1947) : przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1971, T. 41, z. 1, s. 47-49, [foto]