Wojciech Krzaklewski

Z Historia AGH
Wojciech Krzaklewski
Wojciech Krzaklewski.jpg
Nazwisko Krzaklewski
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 19 listopada 1946
Miejsce urodzenia Ulanów


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, rekultywacja terenów poprzemysłowych, ekologia lasu
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski (1946-)


Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, rekultywacja terenów poprzemysłowych, ekologia lasu

Nota biograficzna

Urodził się 19 listopada 1946 roku w miejscowości Ulanów (woj. podkarpackie).

Ukończył studia w 1969 roku na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

Stopień doktora nauk leśnych uzyskał w 1978 roku na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie.

Habilitację uzyskał w 1992 roku na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Tytuł naukowy profesora nauk leśnych uzyskał w 1999 roku.

Po ukończeniu studiów w latach 1969-1970 odbył staż w Tatrzańskim Parku Narodowym. Odbył również kilka staży naukowych w RFN (1982, 1988, 1995, 1998).

W listopadzie 1970 roku podjął pracę na stanowisku inżyniera, a w 1973 starszego asystenta naukowo-badawczego w kierowanym przez prof. Tadeusza Skawinę Instytucie Ochrony Powierzchni Górniczej na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W 1978 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w zorganizowanym przez prof. Tadeusza Skawinę Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

W kwietniu 1999 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Akademii Rolniczej w Krakowie. Obecnie wykłada rekultywację na Wydziale Leśnym Uniwersyteu Rolniczego w Krakowie i na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zainicjował i kontynuuje pionierskie w Polsce badania nad zastosowaniem w rekultywacji leśnej olszy zielonej (Alnus viridis).

Jest autorem i współautorem ponad 170 opracowań poświęconych rekultywacji i ochronie środowiska, w tym 90 oryginalnych prac twórczych.

Promotor kilku prac doktorskich, współtwórca kilku patentów.

Autor opracowań koncepcyjnych i projektów rekultywacji leśnej największych zwałowisk w Polsce, m.in. w górnictwie węgla brunatnego (Bełchatów, Turów, Adamów), siarki Machów, terenów pogórniczych kopalni Osiek, w górnictwie piasków podsadzkowych (Szczakowa, Kuźnica Warężyńska, Kotlarnia - pionierskie projekty z wykorzystaniem sukcesji).

W latach 1998-2001 członek Rady Leśnictwa, 1999-2003 przewodniczący Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 1998-2002 wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Rady Ochrony Środowiska w Krakowie. Członek Gesellschaft für Ingenieurbiologie w Aachen (od 1986), członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Polskiego Towarzystwa Leśnego (od 1972).

Był wieloletnim przewodniczącym Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, wieloletnim członkiem Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność AGH oraz członkiem Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność".

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Rektora AGH (kilkunastokrotnie), nagroda Rektora AR w Krakowie, Kordelas Leśnika Polskiego, medal 25-lecia KWB Bełchatów

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/krzaklewski-wojciech-01859

Źródła do biogramu

Książki

  • Aktualne wyzwania w rekultywacji leśnej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa : streszczenia referatów i posterów : 5-6 czerwca 2017, Kraków-Bełchatów. Kraków [2017], s. 134-136, 172-174, [foto]
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 33, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH... 1971-72]. Kraków 1973, s. 66
  • [Skład Osobowy AGH... 1978-79]. Kraków 1979, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 180, [foto]

Inne

  • Baza HABI (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH], rek. 180


stan na dzień 11.12.2017