Witold Andrzej Byrski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:14, 17 paź 2023 autorstwa MonikaKucharczyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Witold Andrzej Byrski
Witold Byrski.jpg
Nazwisko Byrski
Imię / imiona Witold Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 11 listopada 1947
Miejsce urodzenia Jeżów Sudecki


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, informatyka, komputerowe systemy sterowania
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Witold Andrzej Byrski (1947–)

Specjalność: automatyka i robotyka, informatyka, komputerowe systemy sterowania

Nota biograficzna

Urodził się 11 listopada 1947 roku w Jeżowie Sudeckim.

W 1971 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. Stopień doktora uzyskał w AGH w 1976 roku, doktora habilitowanego w 1994 roku, a tytuł profesora zwyczajnego w 2009 roku.

Pracuje w AGH od 1975 roku, w latach 1975-1977 na stanowisku starszego asystenta na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, 1977-1999 adiunkta, 1999-2012 na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2012 roku profesora zwyczajnego.

Od 1998 roku zastępca kierownika Katedry Automatyki i Robotyki (dawniej Katedra Automatyki), od 1997 roku kierownik studiów podyplomowych Komputerowe systemy sterowania i sterowanie cyfrowe na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

W latach 1980-2017 kierownik 10 grantów badawczych z KBN, MNiSW, NCBiR.

Od 1992 roku corocznie pełni funkcję kierownika grupy badawczej w ramach umowy statutowej w Katedrze Automatyki i Robotyki.

Od 1992 roku twórca i opiekun pierwszego na Wydziale koła naukowego związanego z automatyką i elektroniką (działającego przy Katedrze Automatyki) - Studenckiego Koła Naukowego Automatyków, Elektroników i Robotyków, którym kierował przez 8 lat (1992-2000).

W latach 90-tych na zlecenie Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki samodzielnie opracował program i całą dokumentację dla uruchomienia pierwszych dwustopniowych studiów zaocznych (inżynierskich i uzupełniających magisterskich) dla kierunku Automatyka i Robotyka.

Z ramienia Katedry Automatyki (Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej) brał czynny udział i nadzorował prace przy przygotowywaniu dwóch kolejnych raportów samooceny dla kierunku Automatyka i Robotyka, w efekcie których kierunek ten dwukrotnie uzyskał wyróżnienie podczas akredytacji przez Państwową Komisję Akredytacyjną (w 2006 i 2013 roku).

Od roku 2012 do chwili obecnej jest przewodniczącym III Zespołu Rektorskiego ds. Odbiorów Badań Statutowych i Grantów Dziekańskich, obejmującego trzy wydziały AGH (WEAIiIB, WIEiT, WIMiR).

W 1998 roku podjął się wsparcia kadry dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (tworzonej przy współpracy AGH), gdzie został kierownikiem Zakładu Informatyki i Sterowania w Instytucie Politechnicznym (kieruje Zakładem do chwili obecnej).

Profesor nadzwyczajny Politechniki w Opolu w latach 1995-2000.

Brał udział w 3 programach międzynarodowych: Tempus (Europa), Atlantis (Europa-USA), EduNet (Europa).

Od 1991 roku zrealizował 17 wyjazdów stażowych: kilkukrotnie Technical University of Danemark (Lyngby), University of Groningen (Institute of Mathematics), Laboratorium Automatyki LAAS-Tuluza (Francja), Ecole Centrale de Lille Inst. Automatique, kilkukrotnie University of Birmingham (UK), Embry Riddle Aeronautical University, Daytona (USA). Wygłaszał wykłady zapraszane w Technical University of Coventry (GB), Technical University of Viena, University of Orlando (USA).

Od 1997 roku członek organizacji IEEE, członek Polskiej Sekcji Sterowania i Systemów IEEE i Polskiej Sekcji Robotyki i Automatyki IEEE; 1997-2010 członek organizacji IASTED; od 2008 roku członek Technicznych Komitetów IFAC , TC 1.1, (Modelling and Identification) i TC 4.4 (Cost Oriented Automation); od 2008 roku członek Polish Society for Measurement, Automatic Control and Robotics POLSPAR; 1997-2002 członek Zespołu „Teorii sterowania” Komitetu Automatyki i Robotyki PAN; 2007-2010 członek Zespołu „Układów i Systemów Automatyki”, PAN; 2003-2006 członek Sekcji Informatyki i Automatyki Polskiej Akademii Umiejętności (PAU); od 2000 roku członek Rady Programowej miesięcznika Napędy i Sterowanie.

Tematyka naukowa prac badawczych to: matematyczne algorytmy sterowania, komputerowe modelowanie systemów dynamicznych, wielopoziomowe systemy sterowania komputerowego, metody strojenia regulatorów, dokładne odtwarzanie stanu, optymalne obserwatory całkowe, optymalna identyfikacja układów ciągłych, sterowanie adaptacyjne.

Głównymi osiągnięciami naukowymi jest całościowa teoria dokładnej obserwacji stanu układów dynamicznych oraz metodologia projektowania optymalnych, minimalno-normowych obserwatorów stanu, jak również matematyczna teoria identyfikacji parametrów liniowych układów dynamicznych ciągłych dowolnego rzędu za pomocą transformacji równań różniczkowych splotowymi operatorami całkowymi z funkcjami modulującymi.

Autor lub współautor ponad 220 prac o charakterze naukowo-badawczym i projektowym, z czego: 100 to opublikowane artykuły, referaty, skrypty, rozdziały w książkach i monografia, 50 to publikowane streszczenia wygłoszonych referatów i referaty niepublikowane, 70 to raporty prac związanych ze współpracą z przemysłem oraz 90 recenzji do artykułów w czasopismach oraz konferencji międzynarodowych.

W 2016 roku jako współautor uzyskał zatwierdzenie patentu nr P-404 532 na rzecz AGH.

Promotor 3 prac doktorskich, 2 w przygotowaniu, opiekun 80 prac dyplomowych. Na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów wielokrotnie wykonywał recenzje stopni naukowych (8 prac doktorskich, 3 habilitacyjnych, 2 tytułów profesorskich), a na zlecenie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego kilkukrotnie przygotowywał opinie w sprawach przyznawania uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego dla krajowych jednostek naukowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2019), Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2009), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001), Złoty Krzyż Zasługi (1999), Medal za Zasługi dla AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/byrski-witold-001045

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 88, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 93-94, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 47, [foto]

Artykuły

  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia 2020, nr 143, s. 17, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. zw. dr. hab. Witolda Andrzeja Byrskiego
  • Odznaczenia nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego za wybitne osiągnięcia w pracy, służbie i działalności społecznej wręczyli...

[online] [przeglądany 13.10. 2020]. Dostępny w: https://www.krakow.pl/modules/fotogal/gallery/index.php/2009/album1390/album1406/DSC_6607_kopia

stan na dzień 17.10.2023