Władysław Ogrodnik

Z Historia AGH
Władysław Ogrodnik
Nazwisko Ogrodnik
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 5 stycznia 1924
Data śmierci 22 kwietnia 1985
Dyscyplina/specjalności matematyka
Wydział Instytut MatematykiDr Władysław Ogrodnik (1924-1985)

Dyscyplina/specjalności: matematyka

Nota biograficzna

Urodził się 5 stycznia 1924 roku. Zmarł 22 kwietnia 1985 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowickim w Krakowie.

W 1953 roku ukończył studia matematyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1953 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geometrii Analitycznej Katedry Matematyki I Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W latach 1954-1964 współpracował z Katedrą Geodezji Wyższej w pracach naukowo-badawczych w zakresie eksploatacji filtrów ochronnych w niecce bytomskiej.

W 1970 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Równań Różniczkowych Instytutu Matematyki AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem profesora J. Musielaka w Uniwersytecie im Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora nauk matematycznych.

Prowadził również zajęcia dydaktyczne z matematyki w Wydziałach: Geodezji Górniczej, Górniczym, Geologiczno-Poszukiwawczym oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

W 1984 roku przeszedł na emeryturę.

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 103
  • Matematyka w 75-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej i 25-leciu Instytutu Matematyki : materiały pokonferencyjne : Krynica 9-11 czerwca 1994 r. Zespół red. S. Białas [et al.]. Kraków 2995, s. 13
  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 54

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 22.08.2023]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator