Władysław Longa

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:58, 7 kwi 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Władysław Longa
Władysław Longa.jpg
Nazwisko Longa
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 marca 1931
Data śmierci 6 maja 2021
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, odlewnictwo, termodynamika
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1969–1972)
Wydział Wydział OdlewnictwaFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Odlewnictwa19681969
ProrektorAGH19691972
DziekanWydział Odlewnictwa19721974
DziekanWydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa19781981

Prof. zw. dr hab. inż. Władysław Longa (1931-2021)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, odlewnictwo, termodynamika

Nota biograficzna

Urodził się 13 marca 1931 roku. Zmarł 6 maja 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1950 roku rozpoczął studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczo-Hutniczej, następnie w 1952 przeniósł się na nowo powstały w 1951 roku Wydział Odlewnictwa. W 1954 roku ukończył studia pierwszego stopnia (inżynierskie), a w roku 1956 studia drugiego stopnia (magisterskie).

W latach 1952-2002 nieprzerwanie był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Odlewnictwa. Pracował w następujących jednostkach: w latach 1952-1959 - Katedra Odlewnictwa, w latach 1959-1966 - Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa, następnie w latach 1966-1969 był kierownikiem Zakładu Technologii Formy w Katedra Technologii Formy, w okresie 1969-1992 kierownik Zakładu Termodynamiki Procesów Odlewniczych, wchodzącego w skład wydziałowego Instytutu Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, od 1992 roku do przejścia na emeryturę w 2002 roku był kierownikiem Katedry Modelowania Procesów Odlewniczych, utworzonej po rozwiązaniu wydziałowego Instytutu.

W 1962 roku na Wydziale Odlewnictwa na podstawie pracy „Teoria obliczania wielkości nadlewów dla odlewów krzepnących w formach piaskowych” uzyskał stopień doktora, a w 1965 roku, również na Wydziale Odlewnictwa, obronił pracę habilitacyjną „Teoria obliczania procesu krzepnięcia w formach piaskowych odlewów o kształcie złożonym”. W 1966 roku został docentem.

W 1972 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1979 roku otrzymał tytuł profesora.

Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Odlewnictwa, w roku akademickim 1968/69, następnie w lata 1972-1974 oraz dziekana Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa1 w latach 978-1981. W latach 1969-1972 pełnił funkcję prorektora AGH.

Autor ponad 200 artykułów w wydawnictwach naukowych oraz naukowo-technicznych polskich i zagranicznych z zakresu obliczania nadlewów, obliczania procesów krzepnięcia odlewów w formach piaskowych i metalowych, teoretycznych podstaw analizy różniczkowej krzywych stygnięcia odlewów oraz podstaw modelowania funkcji źródła ciepła przemian fazowych, teorii cieplnej żeliwiaków koksowych.

Promotor prac 9 doktorskich.

W latach 1977–1991 oraz 1995–2001 przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków AGH. W latach 1965-1995 był członkiem Komitetu Hutnictwa (przemianowanego następnie na Komitet Metalurgii) PAN — pełnił funkcję sekretarza oraz przewodniczącego sekcji Teorii Procesów Odlewniczych.

Na emeryturze od 31 grudnia 2001 roku.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/longa-wladyslaw-003125

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 60-lecia Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 1945-2005. Oprac. K. Matl. Kraków 2005, s. 40 - 187
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Kraków 2011, s. 15, 36, 44
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 111-113, [foto]
  • Pollesch K. K.: Ludzie AGH '99. Kraków 1999, s.78, [foto]

Artykuły

  • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
  • Fotograficzne wspomnienie prof. Władysław Longi z archiwum AGH.. Vivat Akademia : AGH 2021, nr 24, s. 9, [foto]
  • Krajewski W.: Profesor Władysław longa - wspomnienie. Vivat Akademia : AGH 2021, nr 24, s. 8-9, [foto]
  • Longa W.: Mój pięćdziesięcioletni związek z AGH oraz z teorią cieplną odlewnictwa - Eheu, fugaces labbuntur anni. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112. s. 24-25
  • Suchy T.: Jubileusz 50-lecia pracy w AGH Profesora Władysława Longi. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 112. s. 23, [foto]

Inne