Władysław Adam Borowiec

Z Historia AGH
Wersja z dnia 11:55, 17 paź 2023 autorstwa MonikaKucharczyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Władysław Adam Borowiec
Władysław Borowiec.jpg
Nazwisko Borowiec
Imię / imiona Władysław Adam
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 9 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Dominów
Data śmierci 24 maja 2023
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geodezja górnicza, fotogrametria, geofizyka, ochrona zabytków, ochrona środowiska
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Władysław Adam Borowiec (1947-2023)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, geodezja górnicza, fotogrametria, geofizyka, ochrona zabytków, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 9 stycznia 1947 roku w Dominowie w powiecie lubelskim. Zmarł 24 maja 2023 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1965 roku ukończył Technikum Geodezyjno-Drogowe w Lublinie uzyskując dyplom technika geodety. W tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH. W 1970 roku ukończył studia uzyskując dyplom magistra inżyniera w specjalności geodezji górniczej.

W październiku 1970 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej. W 1978 roku na podstawie pracy "Funkcja metod fotogrametrycznych w dokumentowaniu podziemnych wnętrz zabytkowych" uzyskał doktorat. Od stycznia 1979 roku kontynuował pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Geodezji Górniczej na stanowisku adiunkta prowadząc zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych. Oprócz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej prowadził wykłady i ćwiczenia dla studentów Wydziałów: Górniczego, Wiertnictwa Nafty i Gazu, Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Przez wiele lat był zastępcą Opiekuna Naukowego Koła Geodetów. W ramach tej działalności dydaktycznej był inicjatorem i współorganizatorem cyklu studenckich obozów zagranicznych "Bari" realizowanych przy współpracy z UNESCO. Wielokrotnie był inicjatorem i kierownikiem prac badawczych realizowanych dla przemysłu górniczego.

W latach 1984-1985 odbył roczny staż zawodowy w trzech podziemnych zakładach górniczych.

Później pracował w Zespole Geodezji Górniczej Katedry Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej WGGiIŚ.

Autor i współautor ponad 50 publikacji (w tym kilka w języku angielskim) oraz 2 patentów.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej, od 1974 roku czynny członek założyciel Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi. W latach 1974-1991 był czynnym ratownikiem-ochotnikiem Grupy Tatrzańskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, był krajowym specjalistą ds. Ratownictwa Wysokościowego w PSP, współpraca z Działem Naukowym i Dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego, członek zwyczajny Polskiego Związku Alpinizmu.

Odznaczenia i nagrody

Dyrektor Górniczy I stopnia, Nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/borowiec-wladyslaw-004260

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 116, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1970/71]. Kraków 1971, s. 51
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 36, [foto]
  • Władysław Borowiec. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 30-31

Inne