Tomasz Julian Słuszkiewicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:51, 1 lut 2023 autorstwa MagdalenaWadowiec (dyskusja | edycje) (→‎Nota biograficzna)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Tomasz Julian Słuszkiewicz
Tomasz Sluszkiewicz.jpg
Nazwisko Słuszkiewicz
Imię / imiona Tomasz Julian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 24 kwietnia 1923
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 29 stycznia 2019
Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, metrologia przemysłowa, miernictwo elektryczne, metrologia
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Tomasz Julian Słuszkiewicz (1923–2019)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, metrologia przemysłowa, miernictwo elektryczne, metrologia

Nota biograficzna

Urodził się 24 kwietnia 1923 roku we Lwowie. Zmarł 29 stycznia 2019 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1950 roku ukończył Wydział Elektromechaniczny AGH.

W 1950 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektromechanicznego AGH.

W 1956 roku na podstawie pracy "Analiza pracy silnika asynchronicznego w napędzie maszyn pomocniczych walcowni", napisanej pod kierunkiem profesora Władysława Kołka na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa, uzyskał stopień doktora.

W 1957 roku został kierownikiem Zakładu Pomiarów Elektrycznych Katedry Maszyn i Pomiarów Elektrycznych Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1966 roku na podstawie rozprawy "Kompensacyjny pomiar przepływu prądu" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1976 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1980–1986 był profesorem kontraktowym de l'Ecole Nationale Polytechnique d'Alger, Alger El-Harrach.

Członek International Measurement Konfed. IMEKO, T. Comm. „Higher Education”; Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej, Komisji Elektrotechniki i Automatyki Oddział PAN w Krakowie, Komitetu Ergonomii PAN, Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar, Polskiego Komitetu Pomiarów i Automatyki NOT.

Członek rad naukowych i rad naukowo-technicznych wielu instytutów wyższych uczelni.

W pracy badawczej zajmował się: elektrycznymi metodami badania procesów produkcyjnych w przemyśle ciężkim, teoretycznymi podstawami zjawisk mierzenia, problemem zawodu metrologa.

W działalności pozanaukowej był: seniorem budowy gmachu dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH 1970–1978, członkiem NSZZ Solidarność, kierownikiem bawarskiego oddziału Internationale Gesellschaft für Menschenrechte we Frankfurcie nad Menem 1986–1989.

Autor ponad 60 publikacji i 7 patentów.

Promotor 23 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 106
  • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 40, 53
  • [Skład Osobowy AGH … 1950/51]. Kraków 1951, s. 178, 183, 188-195, 205, 230, 234, 235, 289
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 329, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S – Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 144, [foto]

Inne

  • Lokalizator Grobów - Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 8.09. 2022]. Dostępny w: https://zck-krakow.pl/locator