Tadeusz Szczutko

Z Historia AGH
Wersja z dnia 18:54, 8 maj 2024 autorstwa Katarzyna.Sikorska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Tadeusz Szczutko
Tadeusz Szczutko.jpg
Nazwisko Szczutko
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 11 czerwca 1954
Miejsce urodzenia Błażowa


Dyscyplina/specjalności geodezja, geodezja i kartografia, metrologia geodezyjna
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr inż. Tadeusz Szczutko (1954-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, geodezja i kartografia, metrologia geodezyjna

Nota biograficzna

Urodził się 11 czerwca 1954 roku w Błażowej koło Rzeszowa.

W latach 1969-1974 uczęszczał do Technikum Geodezyjnego w Jarosławiu.

W 1979 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH. Na podstawie pracy dotyczącej metod aerotriangulacji analitycznej uzyskał dyplom magistra inżyniera geodety w zakresie geodezji inżynieryjno-gospodarczej.

W latach 1979-1981 pracował w Przedsiębiorstwie Geodezyjnym "Geoprojekt" na budowie elektrowni Bełchatów.

W marcu 1981 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Geodezji Instytutu Geodezji Górniczej i Przemysłowej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1989 roku na podstawie pracy "Badanie charakterystyk dokładnościowych dalmierzy elektrooptycznych z wykorzystaniem terenowej bazy testowej", której promotorem był profesor Jan Gocał, uzyskał stopień doktora. W tym samym roku uzyskał uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1, 3 i 4, a 1997 roku z zakresu 2. Od 1 października 1989 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Geodezji i Kartografii.

Brał udział w pracach naukowo-badawczych związanych z pomiarami osiadań na terenach górniczych, pomiarach sieci szczegółowych i osnów fotogrametrycznych zakładowych techniką klasyczną i GPS. Jest autorem projektu bazy testowej zrealizowanej przez Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Geodezji Zintegrowanej i Kartografii WGGiIŚ.

Wykładał również w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Autor około 50 publikacji oraz opinii sadowych z geodezji.

Członek Stowarzyszenia Geodetów Polskich i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szczutko-tadeusz-004016

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 247
  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 129, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 353

Inne

stan na dzień 8.05.2024