Stefan Śliwiński

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stefan Śliwiński
Stefan Sliwinski.jpg
Nazwisko Śliwiński
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 lutego 1918
Miejsce urodzenia Maciejów
Data śmierci 9 kwietnia 2007
Dyscyplina/specjalności geologia; geologia górnicza, geologia ogólna, geologia złożowa
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Medal Zwycięstwa i Wolności, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Batalionów Chłopskich

Prof. dr hab. inż. Stefan Śliwiński (1918–2007)

Specjalność: geologia; geologia górnicza, geologia ogólna, geologia złożowa

Życiorys

Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie koło Krasnegostawu. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na cmentarzu Bronowice-Pasternik w Krakowie.

Absolwent Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH 1952

Doktor nauk technicznych — AGH 1961, doktor habilitowany — AGH 1968, profesor (tytuł) — 1990.

Związany z AGH od 1951 do 1990 roku. Zastępca asystenta 1950–1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953–1955, asystent, starszy asystent 1957–1961, adiunkt 1961–1971, docent 1971–1990, profesor 1990–2007.

W latach 1956–1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych: III inżynier 1956–1957, inżynier dok. oraz weryfikator 1957–1966.

Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965–1966, praktyki w b. ZSRR, b. Czechosłowacji, b. NRD, Bułgarii, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii.

Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż „stratoidalnych” w obrębie warstw „olkuskich”, występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii, 1962.

Autor 51 prac, w tym 12 monografii monografii i rozpraw. Promotor 3 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku), Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski w latach 1970–1988.

Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. „Czyn zbrojny w pamięci narodu”; organizator pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH.

Odznaczenia i nagrody

Medal Zwycięstwa i Wolności, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Krzyż Kawalerski OOP, Złota Odznaka „Zasłużonemu dla polskiej geologii”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Batalionów Chłopskich, nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia


Źródło:

  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. s. 425–426, portr.
  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. s. 1016
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. s. 363–364
  • [Prof. Stefan Śliwiński, nekr.] Dziennik Polski 2007 nr 86 (12 IV 2007). s. 11 [nekrologi]
  • Banaś Marian, Mochnacka Ksenia, Piestrzyński Adam: Stefan Śliwiński (1918-2007) : wspomnienie // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH. - 2007, nr 168/169, s. 20-21, fot.