Stanisław Władysław Wilk

Z Historia AGH
Stanisław Władysław Wilk
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Wilk
Imię / imiona Stanisław Władysław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 10 maja 1945
Miejsce urodzenia Sosnowiec


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, gazownictwo ziemne
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr hab. inż., prof. AGH Stanisław Władysław Wilk (1945-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, gazownictwo ziemne

Nota biograficzna

Urodził się 10 maja 1945 roku w Sosnowcu.

W 1970 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

W 1970 ????? roku rozpoczął prace ??? w ??????? Wydziału Górniczego AGH. Wydział Wiertniczo-Naftowy?????

Podejmując studia doktoranckie wybrał wiertnictwo.

W 1975 roku na podstawie pracy "Niektóre bezcementowe zaczyny uszczelniające" obronionej w Instytucie Wiertniczo-Naftowym Wydziału Wiertniczo-Naftowwego uzyskał doktorat.

W 1993 roku na Politechnice Śląskiej uzyskał habilitację.

Związany był z Katedrą Inżynierii Gazowniczej Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

Od 1996 roku profesor nadzwyczajny AGH.

Od 2010 roku na emeryturze.

Promotor kilku prac doktorskich.

Autor ponad 100 publikacji oraz autor i współautor kilkunastu patentów.

Członek Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Towarzystwa Badania Przemian Środowiska Geosfera

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/wilk-stanislaw-03679

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. ??????
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 245
  • [Skład Osobowy AGH … 19/??]. Kraków 19??, s. ???????
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 394, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 3.03.2021