Stanisław Węcławik

Z Historia AGH
Wersja z dnia 08:47, 10 mar 2023 autorstwa Katarzyna.Sikorska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Stanisław Węcławik
Stanislaw Weclawik.jpg
Nazwisko Węcławik
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 23 października 1927
Miejsce urodzenia Skierbieszów
Data śmierci 23 października 1994
Dyscyplina/specjalności geologia regionalna, geologia strukturalna, hydrogeologia
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Geologii Regionalnej i Ochrony Złóż Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyDoc. dr inż. Stanisław Węcławik (1927-1994)

Dyscyplina/specjalności: geologia regionalna, geologia strukturalna, hydrogeologia

Nota biograficzna

Urodził się 23 października 1927 roku w Skierbieszowie, powiat zamojski. Zmarł 23 października 1994 roku. Został pochowany w Krakowie na Cmentarzu Batowickim.

W 1952 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczo-Hutniczej, uzyskując tytuł magistra inżyniera nauk technicznych. Pracę doktorską obronił w 1966 roku na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1950 roku rozpoczął pracę w Katedrze Geologii Ogólnej II na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 1969 roku zajmował stanowisko Kierownika Zakładu Geologii Regionalnej i Ochrony Złóż Instytutu Geologii Regionalnej i Złóż Węgli na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym.

W 1973 roku przeszedł na rentę inwalidzką.

Współpracował ściśle z Państwowym Instytutem Geologicznym, a szczególnie z Oddziałem Krakowskim PIG, gdzie był zatrudniony w niepełnym wymiarze w latach 1987-1994.

Opublikował łącznie 99 prac, w większości dotyczących Karpat Polskich. Jednym z głównych nurtów jego działalności naukowej było występowanie źródeł wód mineralnych w Karpatach, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego.

Był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej, Państwowego Towarzystwa Geologicznego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Stanisław Węcławik. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 222-223
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 390-391, [foto]

Artykuły

  • Dziewański J., Chrząstowski J.: Stanisław Węcławik 1927-1994. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1995, Vol. 65, no. 1–4, s. 93, [foto]
  • Dziewański J.: Wspomnienia o doc. dr inż. Stanisławie Węcławiku. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1995, Vol. 65, no. 1-4, s. 94-95
  • Józefko U., Pilch J., Skrzypczak R.: Stanisław Węcławik (1927-1994). Przegląd Geologiczny 1995, T. 43, nr 12, s. 1087-1088, [foto]
  • Spis wybranych publikacji doc. dr Stanisława Węcławika. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1995, Vol. 65, no. 1-4, s. 94


Inne

  • Baza DOKTOR (dostępna w Oddziale Informacji Naukowej BG AGH), rek. 1836
  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 15 stycznia 2016]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu