Romana Julia Link-Machowska

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:21, 29 lis 2017 autorstwa Sabina.Olszyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Romana Julia Link-Machowska
Romana Link-Machowska.jpg
Nazwisko Link-Machowska
Imię / imiona Romana Julia
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 6 lutego 1925
Miejsce urodzenia Przemyślany
Data śmierci 11 marca 2015
Dyscyplina/specjalności geodezja, kartografia
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Romana Julia Link-Machowska (1925-2015)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, kartografia

Nota biograficzna

Urodziła się 6 lutego 1925 roku w Przemyślanach koło Lwowa. Zmarła 11 marca 2015 roku, pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Egzamin dojrzałości złożyła w trybie eksternistycznym w liceum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie w 1946 roku. Studiowała na Wydziale Inżynierii Lądowo-Wodnej AGH w latach 1945-50 uzyskując dyplom mgr inż. geodety. W 1964 roku w AGH uzyskała stopień doktora.

Pracę zawodową podjęła w grudniu 1950 roku jako młodszy asystent, następnie asystent, a od 1954 roku adiunkt w Katedrze Geodezji Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z geodezji na Wydziale Geodezji Górniczej, a na Wydziałach Górniczym i Geologicznym z geodezji i geodezji górniczej.

W latach 70-tych przewodnicząca Rady Wydziałowej do Spraw Młodzieży.

Przeszła na emeryturę w 1985 roku.

W latach 1996-1999 ukończyła Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Jagiellońskim.

Działalność naukowa - udział w pracach analityczno-pomiarowych, zlecanych przez przemysł górniczy, w opracowaniu instrukcji oraz w zastosowaniu nowoczesnych przyrządów geodezyjnych na powierzchni i w kopalni.

Autorka 3 publikacji, jednego patentu oraz współautorka skryptów „Ćwiczenia z geodezji”, „Poradnik Górnika”.

Członek ZNP od 1951 roku - przewodnicząca Rady Oddziałowej w 1980. NSZZ Solidarność od 1980 roku, Stowarzyszenia Wychowanków AGH od 1956 roku, Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Krakowskiej, wieloletnia działaczka Krakowskiego Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich, Członek Redakcji „Cracovia-Leopolis”.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka Towarzystwa Miłośników Lwowa, Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Geodezji i Kartografii”, Nagrody Rektora AGH za działalność naukową, Nagroda Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i doskonalenia procesu dydaktycznego

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 104, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 200

Artykuły

  • Dziennik Polski 2015, nr 64 (18 III 2015), s. A10 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2015 nr 64 (18 III 2015), s. 10 [nekr.]